Svéhlavička  (A Self-Willed Girl)
R: Rudolf Měšťák V: Favoritfilm, 1926 N: román Svéhlavička, Eliška Krásnohorská: román Svéhlavička S: Jenö Lang K: Emanuel Smolík Arch: Alois Mecera H: Marie Kalmarová (svéhlavička Zdena), Karel Jičínský (Zdenin otec velkostatkář Menšík), Marta Harlasová-Schredrová (Zdenčina nevlastní matka), Josef Rovenský (kočí Mates), Adolf Krössing (zahradník), Málka Tuháčková (služka u Menšíků Kačenka), Lili Měšťáková (Lili Menšíková), Karel Faltys (statkář Sýkora), Jaroslav Vávra (Sýkorův syn Jiří), Jarka Pižla (vesnický blázen), Marie Oliaková (ředitelka pensionátu Záleská), Jiřina Janderová (učitelka slečna Hodanová), Marie Grossová (Čechoameričanka Ellen Greyová), Darja Hajská (chovanka v pensionátě), V. Ledecký (učitel češtiny dr.Dvorecký), Milka Balek-Brodská (učitelka angličtiny), Alfred Schlesinger (starý učitel Kročenský), Čeněk Šlégl (Zdenčin ctitel pan Alfréd), Eduard Šlégl (Alfrédův otec), F.X. Mlejnek (host na večírku u Menšíků), Jindřich Měšťák (host na večírku u Menšíků), Kalmarová Marie st. (obsluhující u stolu), Olga Kalmarová (Lilli-Lo, dítě), Rosalie Chudobová (žena v černém na pohřbu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Republicfilm Pr: 07.01.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Zdenka Menšíková, dcera velkostatkáře, je velmi rozpustilé děvče. Její ovdovělý otec se znovu ožení, i když s tím jeho dcera nesouhlasí. Své maceše dělá Zdenka neustále schválnosti. Když nepomůže ani péče přísné vychovatelky, otec se rozhodne poslat Zdenku do penzionátu. Zdenka se rychle spřátelí se svou spolubydlící, Čechoameričankou Ellen Greyovou. Společně podniknou "tajnou" výpravu na jablka, která vzbouří celý penzionát. Blíží se vánoce a Zdenku rozesmutní dopis od otce, aby raději o svátcích zůstala v penzionátu. Zdenka pošle domů alespoň dárky s dopisem, v němž prosí macechu o odpuštění. Po několika týdnech dostane z domova zprávu, že se maceše narodil chlapeček. V penzionátu se chystá domácí slavnost. Při nácviku se udělá nevolno malé chovance Lo a děvčátko zemře. Přichází jaro, Zdenka se rozloučí s Ellen a vrací se domů. Přivítá se s malým bratříčkem Jiříčkem, musí čelit námluvám pana Alfréda a nakonec přijme nabídku ke sňatku od syna statkáře Sýkory.
   The daughter of a land owner, Zdenka Menšíková, is an exceedingly mischievous girl. Her father, a widower, marries for the second time, even though her daughter does not agree with the match. Zdenka makes all kinds of trouble for her stepmother. When the care of a strict governess proves to be of no help at all, her father decides to send Zdenka to a boarding school. Christmas approaches and Zdenka is saddened to receive a letter from her father in which he tells her it would be best if she stayed at the boarding school for Christmas. Zdenka sends some presents home with a letter in which she asks her stepmother for forgiveness. Several weeks later she receives news from home that her stepmother has given birth to a little boy. Celebrations are being organised at the boarding school. During a drill, the little ward Lo becomes ill and she dies shortly afterwards. Spring arrives and Zdenka says farewell to Ellen and returns home. She is welcomed by the family, including her little brother Jiříček, she has to face the attentions of Mr Alfréd but finally accepts an offer of marriage from Sýkora, the son of a landlord.