Řina (Tři lásky Řiny Sezimové)  (Řina (The Three Loves of Řina Sezimová))
R: Jan S. Kolár V: Reiter, 1926 N: román Řina S: Jan S. Kolár K: Jindřich Brichta Arch: Vilém Rittershain H: Jarmila Kronbauerová (Kateřina Sezimová zvaná Řina), Václav Norman (malíř Novara), Theodor Pištěk (Poldi z Tužebníka), František Havel (nájemce knížecího velkostatku Sezi), Milada Gampeová (Sezimova žena Lenka), Anna Opplová (babička), Míla Mellanová (služebná u Sezimů Tonka), Alois Zazvonil (kočí u Sezimů), Jan S. Kolár (knížecí kaplan), Mira Holzbachová (tanečnice), Joe Jenčík (Vavrečka), Jiří Sedláček (Tarner), Olga Vavrušková (děvče na statku u Sezimů Barča), Vratislav Gorski (kníže), Richard Havelka (knížecí lokaj), (hrabě) Podstatski (správce knížecích lesů), Josef Šváb-Malostranský (knížecí sluha), Růžena Hofmanová (dáma z polosvěta), Alfred Baštýř (předseda zábavního spolku), Gabriel Hart (hýřil z Poldiho party), Ferry Andrée (dámička), Jindřich Brichta (člen zvacího výboru), Mariana Hellerová (dáma na plese), Král (kontrolor v záložně), Marie Fingerová (dáma z maloměsta), Josef Oliak (karbaník), Antonín Urban (karbaník), Václav Kubásek (karbaník), Jan Bondy (podruh u Sezimů), Smrž Karel (2) (šafář u Sezimů), Luigi Hofman (profesor gymnasia), Jan Reiter (návštěvník plesu), Růžena Reiterová (návštěvnice plesu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 19.11.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Dcera nájemce knížecího velkostatku Řina Sezimová se vrací domů ze studií v zahraničí. Setká se s mladým, ale nemocným knížetem. Najdou v sobě zalíbení. Po krátké době však kníže umírá. Na pohřbu se Řina seznámí s jeho přáteli - malířem Novarou a baronem Leopoldem z Tužebníka. Baron se Řině dvoří hlavně díky tučnému kontu Sezimových v záložně, v jejímž vedení Leopold pracuje. Šlechetným činem při zranění čeledína na Sezimově statku si získá i náklonnost Řiny. Plánovaná revize v záložně, z níž baron zpronevěřil pro svou hráčskou vášeň nemalou částku peněz, ho donutí vysvětlit Řině naléhavost sňatku, aby tak mohl vyřešit svou situaci. Zdrcená Řina ho odmítne a baron se sám udá. Řina se dočasně uchýlí do Prahy a náhodou se tu setká s malířem Novarou. Opět se zamiluje, malíř ji požádá o ruku - a konečně se koná svatba.
   The daughter of a tenant living on a duke's estate, Řina Sezimová, returns home from studying abroad. Řina soon makes the acquaintance of the young but ailing prince and they grow fond of each other. Soon afterwards, however, the prince dies. At the funeral Řina meets his friends - the artist Novara and baron Leopold of Tužebník. The baron courts the girl - mainly for the sizable account her family has in a savings bank where Leopold works as one of its directors. As a result of a noble deed during which he comes to the aid of a servant on Sezima's estate, he wins Řina's favour. The planned inspection of the savings bank in which the baron has embezzled large amounts of money to support his gambling passion, forces him to explain to Řina the urgency of his betrothal to her in order to get himself out of trouble. Řina, shattered by his confession, rejects him and the baron has to give himself away. Řina leaves temporarily for Prague and by chance meets the artist Novara. She falls in love with him, the artist asks for her hand in marriage and the two are wed.