Román hloupého Honzy (Ředitel sklárny)  (The Story of Simple Simon ((The Director of a Glassworks))
R: František Hlavatý V: Josip, 1926 N: román Román hloupého Honzy S: František Hlavatý K: Jindřich BrichtaSmrž Karel (2) Arch: Hanuš Gödert H: Zdeněk Štěpánek (Jan Skácel), Marta Májová (majitelka sklárny Hovorková), Libuše Freslová (Hovorkové dcera Mína), Vydra Václav ml. (Hovorkové syn Toník), Vladimír Majer (dělník Kos), Marie Gabrielová (Kosova dcera Máry), Marie Bečvářová (Mářina matka), František Hlavatý (strýc Doležal), Antonín Strnad (továrník Hahn), František Smolík (přednosta stanice), Milada Smolíková (manželka přednosty stanice), František Kovářík (tulák Povondra/hráč karet na plese), Vladimír Šrámek (účetní sklárny Hradský), Vladimír Řepa (úředník sklárny Pospíšil), Václav Sokolov (ředitel školy), Věra Hlavatá (Lilka, dcera ředitele školy), Gustav Hilmar (sklář-parťák), František Kreuzmann (surový dělník Jadrný), Josef Wilmar (Seidl), Josef Vošalík (sklářský dělník), Marie Ptáková (leštička skla), Emanuel Havlíček (tlustý dělník), Ladislav Kulhánek (svůdce), Hanuš Port (lesní) Fo: 35 mm Ve: česká D: Pronax-Film Pr: 15.04.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Sklárna paní Hovorkové pod vedením její dcery Míny v posledním roce prodělávala. Strýc Doležal majitelce navrhne, aby ředitelem jmenovala Jana Skácela, jehož otec ve sklárně pracoval. Skácel přijede do Horova a podmíní svou funkci rozsáhlými pravomocemi. Provede zásadní změny v provozu a ve výrobě. Od počátku však naráží na neochotu dělníků i majitelů a první tavbu podle nové receptury musí dokonce provést sám. Zavádění pořádku se nelíbí zejména účetnímu Hradskému. Skácelovi se podaří zavést nový systém odměňování dělníků, přiměje největšího odběratele Hahna k akceptování zvýšených cen, zavede pořádek v dodávkách dřeva a ve spotřebě uhlí. Pozitivní výsledky jeho práce se projeví v kladné odezvě nejen u dělníků, ale i majitelů. Skácel se sice sblíží s Mínou, přesto se po velmi úspěšné roční bilanci rozhodne odjet. Hovorkovi ho zastihnou v poslední chvíli na nádraží a odvezou zpět jako ženicha Míny.
   Mrs Hovorková's glassworks, under the supervision of her daughter Mína, has been making a loss throughout the year. Uncle Doležal suggests to the owner that she appoint Jan Skácel director whose father used to work in the glassworks. Skácel comes to Horov and takes up his position on the condition that he be given a substantial amount of power. He engineers fundamental changes in the factory operations and production. However, from the very start he has to face opposition from the workmen and owners and, in the end, he has to engineer the new smelting process on his own. The accountant Hradský, in particular, does not agree with the new order enforced in the factory. Skácel has also succeeded in implementing a new wage system for the employees, forcing the biggest buyer Hahn to accept higher prices; he also brings order to the wood deliveries and coal consumption. The positive results he achieves eventually manifests themselves in the favourable response of not only the employees but also the owners. Skácel becomes closer to Mína but he still decides to leave even though the year has proved very profitable for the factory. The Mr and Mrs Hovorka make it to the station just in time to persuade him to return to the factory and take Mína for his wife.