Radioamatéři  (The Amateur Radio Enthusiasts)
R: Josef Gabris V: Automatic, 1926 N: Antonín Vojtěchovský S: Antonín Vojtěchovský K: Václav MünzbergerJaroslav TuzarAda Vrzal H: Stanislav Hejčl (student Slavík), Antonín Vojtěchovský (student Ik), Václav Münzberger (Ikův a Slavíkův strýček mistr Vlnk), Antonín Pírko (Vlnkův přítel Kropáček), Josef Šváb-Malostranský (domácí Broukal), Lydie Piskačová-Kellnerová (Broukalova dcera Liduška), Karina Syllabová (Broukalova hospodyně Bětka), Fiala Karel (2) (profesor Beránek), Milka Balek-Brodská (Blažková), Filip Balek-Brodský (popelář), Pavel Puluj (detektiv Plifton), Josef Gabris (kasař "Odvážný John"), Josef Kander (velký strážník), J. Palivec (malý strážník Bubi Skočdopole), Kadlec Jan (3) (rybář), Jiří Puluj (bandita) Fo: 35 mm Ve: česká D: Pragafilm Pr: 29.04.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Studenti Ik a Slavík bydlí v Praze v podnájmu a mají díky svým kouskům stále problémy s bytnou Blažkovou. Také dcera pana domácího Liduška má mnoho temperamentu a místo vaření se raději věnuje moderním tancům. Ik a Slavík navštíví s ostatními studenty rozhlasovou vysílací stanici ve Strašnicích a po dvou týdnech dokončují vlastní rádio. Poslech je však neúspěšný a Ik napíše domů o peníze na další součástky. Rodiče požádají nadšeného radioamatéra, strýce Vlnku, aby na chlapce dohlédl. Když Vlnka zjistí, že Ik peníze chce skutečně na rozhlasový přijímač, ještě se přimluví o zvýšení částky. Ik se Slavíkem se spřátelí s Liduškou a společně poslouchají nové rádio. Pod dojmem svého futuristického snu požádá Ik druhý den Lidušku o schůzku na Petříně. Večer pak spolu poslouchají rozhlas, ale přístroj najednou přestane hrát. Další den jdou všichni zkontrolovat na střechu anténu. Blažková je z ulice uvidí a přivolá hasiče. Po čase Ik s Liduškou a jejím otcem sedí opět u rádia.
   Students Ik and Slavik are living in rented accommodation in Prague. They are always getting up to tricks and as a result have constant problems with their landlady, Mrs Blazek. The landlord's daughter Liduska is also a wild spirit and, instead of staying at home cooking for the family, she prefers going out dancing with her young friends. Ik and Slavik visit a radio station in Strasnice with their fellow students and, two weeks later, they have made their own radio. The result, however, is unsatisfactory and Ik writes home asking for money for more spare parts. His parents ask uncle Vlnka, a radio enthusiasts, to keep an eye on the boy. When Vlnka discovers that the money Ik wants really is for a radio transmitter, he tries to negotiate for a higher sum from his parents. Ik and Slavik befriend Liduska and they listen to the new radio together. Still feeling the effects of his futuristic dream, Ik asks Liduska to meet him on Petrin hill. In the evening they listen to the radio together but it suddenly breaks down. The next day they all go onto the roof to check the aerial. Mrs Blazek sees them on the roof and calls the fire brigade. However, it is not long before Ik, Liduska and her father are sitting listening to the radio once more.