Příběh jednoho dne  (The Story of One Day)
R: Miroslav J. Krňanský V: Miroslav J.,Krňanský, 1926 N: novela Příběh jednoho dne S: Václav WassermanMiroslav J. Krňanský K: Otto Heller Arch: Alois Mecera H: Mary Jansová (stenotypistka Julča Břežanská), Lexa Jarošín (revident Fráňa Kratina), Antonie Nedošinská (Julčina matka), Máňa Ženíšková (Pepina Vaváková), Mimi Macháčková (Pepinina mladší sestra Berta), L.H. Struna (Luděk Kubišta), Jan W. Speerger (Alfréd Gruliš), Theodor Pištěk (dvorní rada Václav Prak), Božena Svobodová (manželka dvorního rady), Karel Noll (Šťovíček), Josef Rovenský (kočébr "Franta Štěstí"), Josef Volman (domovník), Antonín Marek (disponent Toman), Jindra Hermanová (posluhovačka Tonča Šnajdrová), Vladimír Smíchovský (vrchní číšník), Joe Jenčík (pasák holek), Milka Balek-Brodská (zpěvačka), Eman Fiala (pianista), Pravoslav Picka (konferenciér), Václav Wasserman (kabaretní komik), Marie Zeffiová (pavlačová klepna), Karel Damaj (opilec), Marie Veselá (šatnářka), Josef Šváb-Malostranský (host ve vinárně), Alois Charvát (host ve vinárně), Anna Opplová (host ve vinárně), Eduard Šimáček (host na silvestrovské zábavě), Jarka Pižla (host na silvestrovské zábavě), Marie Kalmarová (host na silvestrovské zábavě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 16.04.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá dívka Julie je jedinou dcerou vdovy Břežanské, která do ní vkládá velké naděje. Julie pevně odolává dvoření svého šéfa. Jednoho dne se však seznámí s mladým revidentem Fráňou a podlehne mu. Jejich známost trvá asi půl roku a poté je Fráňa představen Juliině matce. Ta ho považuje za snoubence své dcery, ale k překvapení všech to Fráňa s pohrdáním odmítne. Julie je jeho jednáním hluboce uražena a chce se s ním rozejít. Fráňa však zpytuje své svědomí a nakonec podle přání Juliiny matky se sňatkem souhlasí. (Podle dochované části filmu.)
   The young girl Julie is the only daughter of the widow Mrs Brezanska who places great hopes in her. Julie firmly resists the advances of her boss. One day, however, she makes the acquaintance of the young auditor Frana and succumbs to him. They are together for roughly six months and, after this time, Frana is introduced to Julia's mother. The latter believes he will make a good husband for her daughter but, to the surprise of everyone, he scornfully turns her down. Julie is deeply hurt by his behviour and breaks off the union. Frana, however, is tormented by his conscience and finally agrees to a wedding as Julie's mother had wished. (According to the surviving part of the film.)