Pražský flamendr  (The Prague Boozer)
R: Přemysl Pražský V: Karel,Špelina, 1926 N: divadelní hra Pražský flamendr S: Přemysl Pražský K: Karel Kopřiva Arch: Vilém Rittershain Kost: Josef Wenig H: Josef Javorčák (bohatý sládek Sýkora), Angelo Ferrari (Sýkorův syn Adolf), Saša Dobrovolná (hospodyně u Sýkorů Veronika), Jarmila Vacková (Veroničina vnučka Apolenka), Vladimír Pospíšil-Born (baron Vožický), Jaroslava Skorkovská (baronesa Laura), Jaroslav Hurt (truhlářský mistr Jahoda), Jaro Hykman (truhlářský učeň Filip), Karel Schleichert (Filipův otec metař Podhajský), Jan Richter (dozorce metařů Liskovec), Ladislav Desenský (sládek Jelínek), Karel Švarc (lichvář Rosenfeld), Josef Gruss (sládek), František Jerhot (sládek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Jan,Kyzour Pr: 02.07.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Adolf, dospívající syn zámožného pražského sládka Sýkory, vede přes otcovy domluvy neuspořádaný život. Na oslavě svého svátku dokonce otce před kumpány zapře, a ten ho vyžene z domu. Adolf spoléhá na své zámožné přátele a s klidem odejde. Brzy však zjistí, že se všichni od něho rychle odvrátili včetně jeho milenky Laury. Adolf se uchýlí opět k otci a prosí ho o odpuštění. Otec je však neoblomný. Adolf se rozhodne skončit se svým životem, ale Apolenka, dcera Adolfovy chůvy, mu v tom zabrání. Adolf navštíví znovu Lauru, leč najde ji už s novým milencem. Vrátí se zpátky k Apolence a pokusí se vést čestný život. Otec ho podrobí ještě jedné zkoušce. Navrhne mu, aby se bohatě oženil. Adolf však miluje Apolenku a nechce se jí vzdát. Otec uzná, že syn se už polepšil, a opatří mu místo tajemníka a návdavkem mu daruje zámeček pro něho a Apolenku. (Podle dobového popisku.)
   Adolf, the adolescent son of the rich Prague maltster Sýkora, leads a riotous life against his father's wishes. During his name-day celebrations he even denies his father in the company of friends; his father then throws him out of the house. Adolf relies on his wealthy friends and welcomes his new existence. He soon learns, however, that everyone has turned against him, including his lover Laura. Adolf goes back to his father, begs him for forgiveness but the latter will not yield. Adolf decides to end his life but Apolenka, the daughter of Adolf's nanny, stops him. Adolf visits Laura once more but finds that she has a new lover. He goes back to Apolenka and tries to lead an honourable life. His father gives him one more task - to marry into a wealthy family. Adolf, however, now loves Apolenka and does not wish to give her up. His father realises that his son has indeed improved and he secures for him a position as a secretary and, as a premium, gives him and Apolenka a little villa in which to make their home. (According to promotional material issued at the time the film was made.)