Pražská švadlenka (Maminčiny slzičky)  (The Pargue Little Seamstress (Mother's Tear-Drops))
R: V.Ch. Vladimírov V: Albína,Kliková, 1926 N: František Klika S: V.Ch. Vladimírov K: Josef Brabec H: V.Ch. Vladimírov (sochař Jiří Bendl), N. Timaševa (Bendlova matka), Ada Pellová-Czivišová (švadlena Julča Záleská), Milli Czivišová (Julčiny dcery Martička a Věruška), Anna Brabcová-Vaicová (majitelka módního salónu Bažantová), Gleb Glebov (chemik dr.Jíl), Petr Dmitrijevič Roščin (profesor Hermann), Adolf Cziviš (dřevorubec), Bodlák (strýc z Polabí) Fo: 35 mm Ve: česká D: La Tricolore Pr: 26.11.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá švadlena Julča Záleská si v letních měsících hledá práci mimo Prahu. Při jedné cestě se seznámí se sochařem Jiřím Bendlem. Léto skončí a Julča se musí vrátit zpátky do Prahy do stálého místa. Bendl jí slíbí, že za ní přijede. V ateliéru však nešťastnou náhodou oslepne a Julča na něho v den schůzky čeká marně. Je zoufalá, protože je těhotná. Po čase se manželce Bendlova přítele dr. Jíla v porodnici narodí mrtvé dítě. Aby neutrpěla psychický otřes, dá jí lékař jedno z dvojčat, která se narodila shodou okolností v téže nemocnici Julče, zápasící po porodu o život. Julča se však uzdraví a s dcerkou Martičkou odjede ke strýci do Polabí. Do nedaleké vilky se nastěhuje i slepý Bendl s matkou a na procházkách se seznámí s Martičkou. Při jednom setkání spadne Martička do řeky a utone. Bendla navštíví dr. Jíl s dcerou Věrou. Z volně plynoucího rozhovoru pochopí, že Věra je Bendlovým dítětem. Nešťastná Julča se chce utopit, kolemjedoucí dr. Jíl ji však zachrání a odveze k Bendlovým. Hlas milované vrátí Bendlovi zrak a dr. Jíl předá Věrušku pravým rodičům.
   The young seamstress Julča Záleská seeks work outside Prague during the summer months. One day she makes the acquaintance of the sculptor Jiří Bendl. The summer ends and Julča has to return to Prague to her regular job. Bendl promises to come and see her. During an accident in his studio he becomes blind and Julča waits in vain for him to come. She is desparate because she is pregnant. A child is still born to the wife of Bendl's friend, Dr Jíl. In order to save the mother psychological problems from the shock, he obstetrician gives her one of the twins who have been born in the same hospital to Julča, who is struggling for her own life after the birth. Julča, however, regains her health and she goes off to see her uncle in Polabí with her daughter Martička. Bendl and his mother move into a villa nearby and he meets little Martička during his walks. During one of these occasions, Martička falls into the river and drowns. Dr Jíl visits Bendl with his daughter Věra. From the ensuing conversation it becomes evident that Věra is Bendl's child. The wretched Julča intends to drown herself but Dr Jíl, passing by chance, saves her and takes her to the Bendls. The voice of his beloved brings back Bendl's sight and Dr Jíl hands little Věra over to her rightful parents.