Prach a broky  (Tarnation!)
R: Přemysl Pražský V: Julius,Schmitt, 1926 N: román Prach a broky S: Přemysl Pražský K: Karel Kopřiva Arch: Vilém Rittershain H: Fiala Karel (2) (velkostatkář Zvolský), Theodor Pištěk (ředitel panství Šnábl), Xena Longenová (vdova Šroubková), Václav Srb (hajný Mařánek), Milka Balek-Brodská (Mařánkova žena), Vladimír Borský (lesní adjunkt Chvojka), Jindřich Plachta (lesní adjunkt Cvrčala), Josef Oliak (nadlesní Šavrda), Jarmila Vacková (Šavrdova dcera Lidunka), Jára Kohout (Mrázek), Jaroslava Skorkovská (Zvolského dcera Irena), Vladimír Pospíšil-Born (baron Oskar), Marie Blažková (Šnáblova žena), Máňa Ženíšková (Lorinka, Šnáblova dcera Lorinka), Betty Kysilková (tanečnice) Fo: 35 mm Ve: česká D: Julius,Schmitt Pr: 03.09.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Ředitel panství Šnábl neměl rád nadlesního Mrázka, který odhalil jeho nekalé obchody se dřevem, a zahrnul do své nenávisti i všechny Mrázkovy podřízené. Do Šnáblovy dcery Lorinky se zamiloval adjunkt Chvojka. Šnábl nechtěl přes pláč a prosby své dcery o takovém sňatku ani slyšet. O nadlesního dceru Lidunku zase usilovali mladý praktikant Bobeš a postarší adjunkt Cvrčala. A dceru majitele panství velkostatkáře Zvolského si vyhlédl baron Oskar především pro její velké věno, protože sám byl velice zadlužený. "Tak se na panství velkostatkáře Zvolského žilo, pilo a hlavně milovalo." Šnábl se ve svých intrikách proti nadlesnímu spojil i s pytláky, ale nakonec dosáhl jenom rozchodu Lorinky s Chvojkou. Na masopustním bále se však milenci smíří a Šnábl pod pohrůžkou prozrazení jeho záletů manželce svolí k jejich sňatku. (Podle dobového popisku.)
   Director of an estate Šnábl did not like the head forester Mrázek who has discovered his illegal trade with wood, thus he also takes his hatred out on all Mrázek's subordinates. The adjunct Chvojka has fallen in love with Šnábl's daughter. Šnábl will not hear of such a union, despite the tears and pleas of his daughter. The young trainee Bobeš and the elderly adjunct Cvrčala are showering their affections on the chief forester's daughter Lidunka. And baron Oskar, in turn, seeks out the daughter of the wealthy landownder Zvolský for her rich dowry, because he himself is in great debt. "That is how life went on at the Zvolský estate - the drinking and above all the loving." Šnábl, in his attempts to conspire against the head forester, joins up with poachers but, in the end, he only causes Lorinka and Chojka to break up. At the carnival ball, however, the lovers reconcile and Šnábl, under threat that his intrigues will be revealed to his wife, consents for them to be married. (According to promotional material issued at the time the film was made.)