Pohádka máje  (A May Tale)
R: Karel Anton V: Elekta Journal, 1926 N: román Pohádka máje S: Václav Wasserman K: Václav Vích Arch: Vilém Rittershain H: Ferdinand Kaňkovský (lesník), Anna Opplová (lesníkova žena), Anita Janová (lesníkova dcera Helenka), Jarmila Horáková (lesníkova dcera Gusta), Berta Reifová (lesníkova dcera Albína), Petr Dolan (student práv Ríša), Ludvík Veverka (Ríšův přítel), Antonín Marek (farář v Ostrovačicích), Betty Kysilková (farářova hospodyně Kačka), Božena Svobodová (Ríšova bytná), Mary Jansová (číšnice zvaná Kudrnáček), Marie Počepická (hospodyně Marta), František Fišer (Jenyš), Saša Dobrovolná (Jenyšova matka), Jindřich Lhoták (důstojník Nikolaus von Rittenburg), Milka Balek-Brodská (poštmistrová), Marie Pavlíková (dcera poštmistra Cilka), Jan Richter (obecní strážník), Václav Kubásek (Annin manžel), Václav Žichovský (lékař), Eduard Šimáček (student), L.H. Struna (pasák holek), Elsa Vetešníková (lehká holka), Helena Zmatlíková (malá Helenka), Josef Dekoj (milý hospodyně Kačky), Véna Vyskoč (reálná postava - on sám), Ferda-Sirky-Evropa (reálná postava - on sám) Fo: 35 mm Ve: česká D: Julius,Schmitt Pr: 25.12.1926 © Národní filmový archiv 
 
   V klášteře vzpomíná Helenka na rodnou hájovnu, na svou rodinu a na pana faráře, jehož synovec Ríša však místo studia práv tráví svůj volný čas v hospodách. Helenčin otec má problémy se svými dcerami. Albína je vážně nemocná, Gusta se jen těžko podřizuje jeho vůli. Proto ji otec pošle do Vídně ke své provdané dceři Anně, která má na ni dohlédnout. Gusta se však toulá po nocích a brzy se nechá vydržovat od mužů. Změní se natolik, že ani nemůže vyhovět poslednímu přání umírající Albíny, aby se vrátila domů. Farář pozve Ríšu na návštěvu. Z kláštera se vrací také Helenka a na plese se potká s Ríšou. Vzhledem k jeho špatné pověsti se s ním nechce stýkat. Ríša jí však písemně slíbí, že se polepší, a tak se několikrát sejdou. Helenčin otec se domnívá, že si Ríša s jeho dcerou jenom zahrává, a poprosí proto faráře, aby Ríšu poslal zpátky do Prahy. Po dramatickém loučení s Helenkou Ríša odjíždí a po roce se po dokončení studií opět vrací.
   In her convent school, Helenka thinks of her parental home, her family and the priest whose nephew Ríša, instead of studying, is spending his free time in pubs. Helenka's father, the forester, is fretting about the lot of his daughters. Albína is seriously ill, Gusta refuses to obey him so her father sends her to Vienna to stay with his married daughter Anna who is to keep an eye on her. Gusta, however, wanders about at night and soon allows herself to be a kept woman. She changes to such an extent that she is unable to grant the last wish of the dying Albína, that she return home. The priest invites Ríša to visit him. Helenka also returns home from the school and she meets Ríša at a ball. Because of his bad reputation, however, and refuses to have anything to do with him. Ríša promises her in a letter that he will improve himself and so they meet up several times. Helenka's father believes that Ríša is only being frivolous in his intentions with his daughter and so he asks the priest to send Ríša back to Prague. After a dramatic farewell with Helenka, Ríša leaves. After he completes his studies he returns to Helenka.