Písně vězněného (Pro cizí vinu)  (The Songs of the Imprisoned (Those Who Serve for Another's Guilt))
R: V.Ch. Vladimírov V: Favoritfilm, 1926 N: Lev N. Urvancov S: V.Ch. Vladimírov K: Josef Brabec Arch: Vilém Rittershain H: V.Ch. Vladimírov (Petr Gremin), Petr Dmitrijevič Roščin (dobrodruh Basil), A. Vondrákova (Basilova žena), T. Karpov (Robert Kroll), Anna Brabcová-Vaicová (Jiřina, žena Roberta Krolla), Max Körner (průmyslník Kroll, Robertův strýc), Vlastička Veselá (Martička, Greminova dcera), Nelly Kovalevská (Helena Jerynová), N. Timaševa (Jiřinina matka), L.H. Struna (sluha v Krollově vile), Jaromír Cikánek (předseda senátu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Svetofilm Pr: 01.07.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Trestanec Petr Gremin často zpívá spoluvězňům své teskné písně, v nichž se promítá jeho nešťastný osud. Navíc dostane zprávu, že mu zemřela žena. Po propuštění z vězení mu sousedka předá jeho malou dceru Martičku. Petr nemá práci a žije s dítětem velmi nuzně. Petrův byvalý spoluvězeň Basil organizuje se svými kumpány opět loupeže a vyhlédne si za oběť průmyslníka Krolla. Petr nemůže Martičku uživit, odvede ji proto před Krollovu vilu a sleduje, jak se jí ujali. Náhodou pak získá možnost zpívat v jedné restauraci, kde ho uslyší ředitel kabaretu Adler a nabídne mu angažmá. Petr se setká s Helenou, která se Krollovi starala o dům, a svěří se jí. Před lety se zamiloval do Krollovy dcery a přes tchánův odpor se s ní oženil. Jednoho dne ho zapletl Basil do podvodu a Petr se dostal do vězení. Basil mezitím připravil vyloupení Krollovy vily tak, aby podezření padlo na Helenu. Malá Martička však u soudu odhalí pravé lupiče a Kroll Petrovi odpustí.
   Prisoner Petr Gremin often sings his sorrowful songs to his fellow inmates in which he tells his unhappy fate. He has also received the news that his wife has died. After his release from prison his neighbour hands him back his daughter Martička. Petr has no work and he lives with the child in penury. Petr's former inmate Basil is once again organising a robbery with his gang and he selects the industrialist Kroll as the victim. Petr cannot feed Martička so he takes her to Kroll's villa, leaves her outside and watches them take her in. By chance, Petr gets the chance to sing in a restaurant where the cabaret director, Adler, has heard him perform and offers him an engagement. Petr meets Helena, Kroll's housekeeper and he tells her his life story. Years before he had fallen in love with Kroll's daughter and, despite Kroll's resistance, he married her. One day Basil got him involved in a scam and Petr was put in prison. Basil, in the meantime, is preparing to rob Kroll's villa and make it look as if Helena was responsible for the crime. The little Martička reveals the real robber in court and Kroll forgives Petr.