Pantáta Bezoušek  (The Old Dad Bezoušek)
R: Karel Lamač V: Universal Film, 1926 N: román Pantáta Bezoušek S: Václav Wasserman K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Josef Rovenský (pantáta Bezoušek), Theodor Pištěk (dr.Bezoušek), Božena Svobodová (manželka dr. Bezouška Mařenka), Antonie Nedošinská (hospodyně u Bezouškových Fany), Jaroslav Hurt (Mařenčin otec rada Burdych), Anny Ondráková (Mařenčina sestra Melanka), Karel Lamač (JUC.Jiří Králiš), Rosa Monetti (Jiřího matka), Egon Thorn (ředitel Rydl), Máňa Ženíšková (Rydlova dcera Hermína), Jan W. Speerger (učitel), Vilém Weiss (soused Kabelák), Antonín Marek (kmotr Syrovátka), Emilie Nitschová (hospodyně u Burdychů Apa), Mario Karas (učitel francouzštiny), Jan Richter (nádražní nosič), Josef Šváb-Malostranský (farář), Hermína Vojtová (žena na nádraží), Luigi Hofman (průvodčí ve vlaku), Jaroslav Menčík (muž ve vlaku), Alois CharvátJindřich Plachta (penzista) Fo: 35 mm Ve: česká D: Universal Film Pr: 14.01.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Pantáta Bezoušek, majitel gruntu, se chystá jet za svým synem do města. V hospodě se nepohodne se sousedy, protože si myslí, že mu závidějí. Druhý den se zastaví u hrobu své ženy a vydá se na cestu. Ve vlaku nemůže najít jízdenku a při hledání mu málem uletí stehlík, kterého veze vnoučatům jako dárek. U vlaku čeká na pantátu jeho syn s automobilem, ale Bezoušek jede raději drožkou. V domě už pantátu očekává snacha Mařenka se dvěma malými dětmi. Mařenku přijde ještě navštívit její sestra Melanka, která je nešťastná, protože otec nepřeje její známosti s Jiřím Králišem. Hned po ní přichází manžel s pantátou, který dá vnoučatům klec se stehlíkem. Melanka potká Jiřího. Ten ji doprovodí domů a domluví si s ní schůzku na další den. Bezouškova snacha hraje na klavír a pantáta tančí s malou vnučkou. (Podle dochované části filmu.)
   Farmer Bezousek, the owner of farmland, is preparing to go and see his son in the city. In the pub he has an argument with his neighbours as he thinks that they are envious of him. The next day he visits the grave of his wife and then sets off on his trip. In the train he cannot find his ticket and, as he searches for it, the canary he is bringing for his grandchildren nearly escapes. The farmer's son is waiting at the station with his car but Bezousek would rather go by horse and cart. His daughter-in-law Marenka is waiting back at the house with her two small chidren. Marenka is visited by her sister Melanka who is unhappy because her father does not wish her to continue seeing Jiri Kralis. Then Marenka's husband arrives with his father who gives the small children the cage with the canary. Melanka meets with Jiri. He walks her home and arranges a meeting with her for the following day. Bezousek's daughter-in-law plays the piano and the farmer dances with his little granddaughter. (According to the surviving part of the film).