Otec Kondelík a ženich Vejvara I.  (Father Kondelík and Bridegroom Vejvara)
R: Karel Anton V: Elekta Journal, 1926 N: román Otec Kondelík a ženich Vejvara S: František HorkýVáclav Wasserman K: Václav Vích Arch: Vilém Rittershain H: Theodor Pištěk (Kondelík, malířský mistr), Antonie Nedošinská (Kondelíkova žena Bety), Jarmila Vacková (Kondelíkova dcera Pepička), Jiří Hron (František Vejvara), Hermína Vojtová (host na večírku spolku Karafiát), Filip Balek-Brodský (inspicient ochotnického divadla), Roza Schlesingerová (služka Kondelíkových), Václav Pštros (sokol), Jan Richter (opilec na divadelním představení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 05.11.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Tovaryš Kondelík přichází vyšehradskou branou do Prahy a zvedne ze země podkovu pro štěstí. O třicet let později je už Kondelík váženým majitelem živnosti. Jeho dcera Pepička je pozvána na taneční hodinu spolku Karafiát, kde se seznámí s úřednickým praktikantem Vejvarou. Po čase potká Vejvara Pepičku s rodiči ve Hvězdě a získá Kondelíka do spolku Sokolů. Příští týden se Kondelíkova rodina s Vejvarou účastní společně tajného sokolského výletu na Karlštejn. Protože jim ujede vlak, vydají se na výlet pěšky. Zabloudí a nakonec dorazí za posměchu ostatních poslední. Vejvara hraje s ochotníky ve hře Břetislav a Jitka a pozve celou Kondelíkovu rodinu na představení. Díky Vejvarovi se však hra změní v komedii. Agilní Vejvara vymyslí další společný výlet parníkem na Zbraslav. Výlet však skončí neslavně, neboť Kondelíkovi parník ujede a další loď narazí na mělčinu. Po jmenování v úřadě přijde Vejvara požádat o ruku Pepičky. V předvečer zasnoubení však Kondelík spadne Vejvarovou zásluhou z lodičky do Vltavy a ze zásnub sejde.
   Journeyman Kondelík arrives in Prague through the Vyšehrad gate and he picks up a horse shoe from the ground for luck. Thirty years later Kondelík has become a respected business man. His daughter Pepička is invited to a dancing lesson organised by the Karafiát association where she makes the acquaintance of the clerical volunteer Vejvara. After some time Vejvara meets Pepička and her family in Hvězda and he persuades Kondelík to join the Sokol organisation. The following week Kondelík's family and Vejvara participate in a secret Sokol excursion to Karlštejn castle. They miss the train and so they set out on foot. They get lost and arrive last of all, to the amusement of the others. Vejvara is acting in a play with other amateur actors Břetislav and Jitka, and he invites Kondelík's family to the performance. Thanks to Vejvara, the play turns into a comedy. The enterprising Vejvara thinks up another joint excursion by steamboat to Zbraslav. The expedition, however, does not end well since Kondelík's boat sails off without them and the next boat gets stuck in shallow waters. After Vejvara has been offered a position in the office, he comes to ask for Pepička's hand in marriage. On the eve of the betrothal, however, Kondelík falls off a boat into the Vltava thanks to Vejvara and he