Osm srdcí v plamenech (Zlaté časy)  (Eight Hearts in the Flames (The Golden Era))
R: Ferry Seidl V: Miloš,Havel, 1926 N: Beatrice Dovská S: Beatrice Dovská K: Josef BulánekJaroslav Fischer H: Hugo Heinz Fischer (statkář Jiří Bartoš), Marie Polanová (Bartošova dcera Krista), Nora Ferry (Bartošova schovanka Heda), Karel Lamač (domácí učitel), Běla Horská (radová Pelegrinová), Jarmila Švabíková (dcera paní Pelegrinové Melanie), Čeněk Šlégl (majorátní pán Dobeš Petrovický), Karel Heindl (Dobešův synovec poručík Hugo Petro), Jaromír Cikánek (Dobešův tajemník), Josefina Brandová (hospodyně Regina), Ferry Seidl (komorník Erazim), Břetislav Heinc (lokaj), Josef Waltner (farář) Fo: 35 mm Ve: česká D: Karel,Špelina Pr: 13.05.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Krista, dcera statkáře Bartoše, a jeho schovanka Heda jsou velmi rozpustilé dívky. Své žerty zkoušejí zejména na domácím učiteli. Komorník, který měl ve statku ohlásit Bartošův návrat z cesty, se opije, a tak najde statkář dům v nepořádku. Bartoš sdělí Kristě, že poručík Hugo Petrovický požádal o její ruku. S Bartošem přijede na statek i paní radová Pelegrinová s dcerou Melanií, které se zalíbí domácí učitel. Ve statku se objeví i farář a Hugův strýc, aby slavili svatbu Kristy s Hugem. Učitel píše Melanii dopis. Krista s Hedou mu do dopisu tajně připíšou několik slov. V předvečer svatby si Hugo s Kristou slibují věrnost. Hugo totiž musí hned po svatbě na rok odjet na cestu se svým strýcem. (Podle dochované části filmu.)
   Krista, the daughter of landowner Bartoš, and his ward Heda, are extremely mischievous. They play tricks mostly on their tutor. The valet, who was supposed to announce Bartoš's return from his travels, gets drunk so the latter arrives home to find everything in disarray. Bartoš tells Krista that lieutenant Hugo Petrovický has asked for her hand in marriage. Bartoš is accompanied by the councillor's wife Pelegrinová and her daughter Melanie who the takes a fancy to tutor . The priest and Hugo's uncle arrive at the estate to celebrate Krista and Hugo's wedding. The tutor writes Melanie a letter. Krista and Heda secretly add a few words to the letter. The eve before the wedding Hugo and Krista promise fidelity to each other since Hugo must leave immediately after the wedding to go off for a year's travelling with his uncle. (According to the part of the film which has survived.)