Neříkej hochu, že máš mne rád...  (Don't Tell Me Boy That You Love Me)
R: Josef Kokeisl V: Filmindustrie, 1926 N: píseň Neříkej hochu, že máš mne rád K: Josef Kokeisl H: Mary Jansová (Kolombina), Bonda Szynglarski (Pierot) Fo: 35 mm Ve: česká D: Filmindustrie © Národní filmový archiv 
 
   Filmová ilustrace písničky Karla Hašlera: Ve světel záři se zatřpytil sál, každý si zpíval, každý se smál, Pierot k tanci nes na loktech svých ženu jak bělostný sníh. Když hudba k tanci jim přestala hrát, do noci vyšli si v kvetoucí sad, k fontáně staré pod jasmínu květ, Pierot děvče si ved. V tajemné měsíční záři šeptal ten zjev svůdných tváří: Neříkej, hochu, že máš mne rád, podej mi ruku svou jemnou, neříkej, že budeš vzpomínat na chvíle lásky tvé se mnou, neříkej, hochu, že máš mne rád, podej mi ruku svou jemnou, neříkej, že budeš vzpomínat na chvíle lásky tvé se mnou! Pierot ve klín svou hlavu jí klad: "Pro tebe drahá, dnes zemřel bych rád!" Ona se smála: "Jak hloupý jsi hoch, to bys udělat moh? Jak je to hloupé chtět pro lásku mřít, láska toť život, kdo rád má, chce žít, přimkni se ke mně jen, hochu můj, blíž, vyprázdni rozkoše číš!" Ústa mu zlíbala dlouze, šeptajíc v horečné touze: Neříkej, hochu, že máš mne rád, ... Vypili do dna tu rozkoše číš, pak řekla: "Sbohem!" "Kam jdeš?" "Ty víš! Odcházím dříve než necháš ty mne. Jsem horší já tebe? Dím: Ne!... Život je krátký a velký je svět, štěstí tak málo a tolik v něm běd, je tolik mužů a každý chce žít, ... všechny chci zradit a jít!" Pierot cosi chtěl říci, vyčeť však na její líci: &
   A film illustration of the text of a song written by Karel Hašler about the love of Pierrot and Columbine.