Mořská panna  (The Mermaid)
R: Josef Medeotti-Boháč V: Biografia, 1926 N: divadelní hra Mořská panna S: Emil Nádvorník K: Herbert Körner Arch: Alois Mecera H: Lu de Val (mořská panna), Saša Rašilov (statkář Hrdý), Karel Jičínský (Hrdého přítel statkář Machač), Zdenka Tůmová-Mathesiusová (Gábinka Hrdá), Beda Saxl (Hrdého přítel), Růžena Šlemrová (Melanie), Vladimír Pospíšil-Born (spojenec Melanie), Čeněk Šlégl (číšník), L. JiříkovskýRůžena Hofmanová Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 27.08.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Bohatý velkostatkář Hrdý si za pomoci svého přítele Machače obstará lékařské vysvědčení doporučující mu změnu prostředí, aby mohl manželce zdůvodnit svou cestu do ciziny. Při plavbě z Terstu do Benátek se Hrdý seznámí s opuštěnou dívkou Melanií a vezme ji pod svou ochranu. Začne ji vydávat za manželku a zahrne ji dary a šperky. Aby uklidnil své špatné svědomí, nechá poslat jeden šperk také své manželce. Ta se z přiložené lázeňské listiny dozví, že její manžel je v hotelu přihlášen s chotí, a vypraví se za ním. Melanie konečně Hrdému slíbí odměnu za jeho dary. Do milostných hrátek však vpadne muž, který tvrdí, že je Melaniin manžel. Pohrůžkami vymůže na Hrdém všechny jeho zbylé peníze. Muž i s Melanií zmizí a Hrdý po nich musí zaplatit další účty. V hotelu se navíc objeví jeho pravá manželka a Hrdému dá hodně práce jí vše vysvětlit. Nakonec manželé usmířeni odjíždějí domů a na míjející lodi zahlédne Hrdý Melanii, jak získává nového nápadníka. (Podle dobového popisku.)
   Wealthy landowner Hrdý acquires with the help of his friend Machač a medical certificate recommending a change of environment, so that he can justify a trip abroad to see his wife. On the voyage from Trieste to Venice Hrdý meets an abandoned young woman, Melanie, and places her under his protection. He starts to pass her off as his wife and showers her with gifts and jewellery. To ease his conscience, he also sends his real wife some jewellery. She sees on a document from a spa which has accidentally been enclosed with the present that her husband is not registered on his own but with his "wife", and immediately prepares to leave. Eventually, Melanie promises to reward Hrdý for his gifts. However, a man arrives to spoil the lover's game, claiming to be Melanie's husband. Under threat, Hrdý is forced to give the man all his remaining money. Melanie and her husband disappear leaving further debts behind them which Hrdý is also obliged to pay. To make things even worse, his real wife appears in the hotel and Hrdý has a hard time explaining everything to her. Finally, the couple are reconciled on their journey home, on a passing ship Hrdý catches a glimpse of Melanie as she finds herself another suitor. (According to promotional material issued at the time the film was made.)