Modche a Rezi  (Modche and Rézi)
R: Přemysl Pražský V: Julius,Schmitt, 1926 N: novela Modche a Rezi S: Přemysl Pražský K: Karel Kopřiva Arch: Vilém Rittershain H: Rudolf Hock (Modche Koref), Pepi Glöckner-Kramer (Rézi Korefová), Karel Noll (Špánek), Marie Grossová (Tonička), Jan Fleischman (Nácek), Eman Fiala (Eda Kantůrek), F. Klimtl (Heller), František Kovářík (Kicoler), Ferenc Futurista (Rudi Kantůrek), Marie Bečvářová (kovářka), Claire Königsfeldová (Fanny), Marie Hess-Guthová (Hermová), Felix Kühne (šámes), Leopold KramerJaroslav Hurt Fo: 35 mm Ve: česká D: Julius,Schmitt Pr: 22.10.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Ve vesnici Sedletíně žije několik židovských rodin ve shodě s ostatními osadníky. K nejváženějším patří starší a bezdětní manželé Modche a Rézi Korefovi. Jsou spokojeni, občas se však kvůli drobnostem pohádají. Rézi se zejména nelíbí Modcheho kamarád výměnkář Špánek. Po každoročním bále se Rézina neteř Tonička zasnoubí s Ignácem. Po zásnubách odjede Rézi na jeden den z domu. Modche si hned pozve Špánka a udělají v domě takový nepořádek, že vrátivší se Rézi má z toho málem smrt. Modche dokonce povolá pohřební bratrstvo, aby se za Rézi modlilo, ale ta se po jejich pomlouvačných modlitbách, stranících Modchemu, rychle vzpamatuje. Začne válka a prohnaný Špánek rozšíří pověst, že bude muset narukovat i Modche. Rézi tomu zpočátku uvěří, ale když zjistí, že jde o výmysl, přestane Modcheho litovat, zažene ho do chalupy a dá mu opět pocítit svoji pevnou ruku. (Podle dobového popisku.)
   In the village of Sedletín several Jewish families live in harmony with their neighbours. The most esteemed among them are the elderly, childless couple Modche and Rézi Koref. They are content, only every now and then do they argue over trivialities. Rézi particularly dislikes Modche's friend, the retired peasant farmer Špánek. At the annual ball Rezi's niece, Tonička, gets engaged to Ignác. Following the betrothal, Rezi leaves for a trip away from home for one day. Modche immediately invites Špánek over and create havoc in the house. It is in such a state of disarray when Rezi returns that she almost dies of shock. Modche even calls the undertaker to pray for Rezi's sins, but their prayers contain such slanderous attacks on her character that she is soon revived. The War begins and the crafty Špánek spreads the rumour that even Modche has to join the army. Rezi believes the story at first, but when she realises that it is all fiction she stops feeling sorry for Modche and sends him to the cottage and once again gives him the benefit of her firm hand. (According to promotional material issued at the time the film was made.)