Loupežníci na Chlumu  (The Highwaymen of Chlum)
R: Miloš Hajský V: Fortuna Film, 1926 N: novela Loupežníci na Chlumu S: Miloš Hajský K: Otto HellerJosef Bulánek Arch: Alois Mecera H: Karel Machek (kapitán loupežníků), Ludvík Veverka (loupežník Matouš Parádník), L.H. Struna (loupežník Zubatý Vávra), Jan Marek (loupežník Hrbatý František), Vávra Jan (2) (loupežník Červený Vaněk), Jindřich Plachta (loupežník Dlouhý Jíra), Josef Mužík (loupežník Tadyáš), Zlatko Vučenovič (loupežník Čermák), Marie Grossová (Hilda, správcova žena), Emil Šulc (panský správce), Rudolf Rosický (kapitán pandurů Balabán), Bonda Szynglarski (poručík granátníků), Karel Kastner (kněz), Máňa Ženíšková (Kačenka), Miloš Hajský (myslivec Adam), Karel Kréman (krčmář U tří kocourů), Saša Dobrovolná (krčmářka), Stella Zálabská (krčmářových dcera Tereza), Josef Volman (ponocný), Václav Srb (podomek), Bohumil Kovář (pantáta), Josef Šváb-Malostranský (hospodský) Fo: 35 mm Ve: česká D: Fortuna Film Pr: 18.02.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Tlupa loupežníků chytí mladého faráře z Újezda, který jel na svatbu Kačenky Procházkové se starým Petrlíkem, jehož jí dohodil správce Honejsek. Kačenka však miluje mladého hajného Adama. Kapitán loupežníků sice faráře propustí, avšak sám s bandou svatbu navštíví, okrade hosty a faráře přiměje oddat Kačenku s Adamem. Společně pak oslavují sňatek v lesní hospodě, kde je překvapí vojáci. Loupežníci uprchnou do skal. Násilím zastaví kočár mladé paní správcové a žádají ji, aby odvezla novomanžele. Protože se správcové hezký kapitán loupežníků líbí, vyhoví mu a Kačence s Adamem pomůže. Při pronásledování vojáky se kočár převrhne. Manželé uniknou vojákům, ale kapitán loupežníků je zajat. Za pomoci své bandy uprchne a noc stráví u paní správcové. Vojenské posily však loupežníky obklíčí a díky zradě žárlivé dívky Terezy celou bandu pobijí. Jediný loupežník, který zůstal naživu, "přichází vykonati strašnou pomstu. Přiváže nešťastnici ke stromu, ranou z bambitky činí konec jejímu životu..." (Podle dobového popisku.)
   A gang of thieves capture a young parish priest from Újezd who is on his way to the wedding of Kačenka Procházková and old Petrlík, whose marriage has been arranged by the administrator Honejsek. However, Kačenka is not in love with Petrlík but with the young gamekeeper Adam. The leader of the thieves lets the priest go although he and his band visit the wedding, rob the guests and force the priest to marry Adam and Kačenka. They celebrate the wedding together in a woodland pub, where they are surprised by soldiers. The thieves escape and violently stop the carriage of a administrator's young wife and demand that she drive the newlyweds. Since the administrator's wife likes the leader of the gang she obliges him and helps Adam and Kačenka. However, while the soldiers are chasing them the carriage tips over. The couple escape but the leader of the gang is caught. During the night, with the help from his gang he escapes and spends the rest of the night with the woman. The soldiers surround the thieves with reinforcements and, thanks to the betrayal of a jealous girl named Tereza, the whole gang is slain. The only thief to remain alive "intends to wreak terrible revenge, he ties the unlucky girl to a tree and there ends her life with a bullet from his pistol..." (According to promot