Dobrý voják Švejk  (The Good Soldier Švejk)
R: Karel Lamač V: Gloriafilm, 1926 N: román Osudy dobrého vojáka Švejka za sv. války S: Václav Wasserman K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Karel Noll (Josef Švejk), Antonie Nedošinská (Müllerová), Karel Lamač (hostinský Palivec/nadporučík Lukáš), Betty Kysilková (manželka hostinského), Jan W. Speerger (detektiv Bretschneider/kuchař Jura), Jan W. Speerger (loupežný vrah ve vazbě), Vladimír Majer (plukovník Kraus von Zillergut), Josef Oliak (MUDr.Grünstein/oficír v nemocnici), Antonín Frič (pobočník MUDr.Grünsteina), Bronislava Livia (Wendlerová/Kakonyová), Josef Šváb-Malostranský (manžel Wendlerové), Martin Frič (Turek ve vazbě/reportér z "Bohémie), Ella Nollová (služka se psem/ruská statkářka), Jan Richter (svobodník v garnisoně/Švejkův záka), Antonín Marek (sluha baronky von Botzenheim), Slávka Tauberová (Lukášova milenka), Luigi Hofman (papírník ve vazbě), J. Hlava (intelektuál ve vazbě), Milka Balek-Brodská (Švejkova zákaznice), Svatopluk Innemann (Švejkův zákazník/Kyblička), L.H. Struna (politický vězeň/zřízenec blázince/), A.V. Ludvík (lékař), Ladislav Desenský (lékař), Karel Švarc (lékař v blázinci), Bedřich Vrbský (lékař v blázinci), Josef Kobík (průvodčí na železnici), Jarka Pižla (dítě ve vlaku), Jindřich Plachta (vojenská stráž), Theodor Pištěk (blázen/Baloun/feldkurát Katz), Vratislav Innemann (host v Palivcově hospodě), František Jerhot (vousatý vězeň v garnisoně), Jaroslav Marvan (strážník), Jindřich Fiala (strážník), J. Líbl (profous Slavík), Alois Charvát (portýr z noční vinárny/Kakony/), Alois Charvát (generál-inspektor na přehlídce), Josef Rovenský (velitel četnické stanice), Eduard Malý (velitelův asistent), Vladimír Smíchovský (vyšetřující komisař), Josef Volman (komisař), Jan Zelenka (vyšetřující soudce), Jaroslav Menčík (Maďar), Emanuel Brožík (Švejkův druh při menáži), Josef Zezulka (opilý četník), Alois Dvorský (voják u latriny), František Smolík (ruský statkář), Darja Hajská (Soňa), Přemysl Pražský (muž s brýlemi na nádraží), Jiří Hojer (sapér Vodička), Jiří Hron (jednoročák Marek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gloriafilm Pr: 12.02.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Paní Müllerová přinese Švejkovi novinu o zavraždění arcivévody. Švejk se odebere do hostince U kalicha, filozofuje o Ferdinandovi a detektiv Bretschneider ho zatkne. U výslechu Švejk všechny "zločiny" dozná a je po lékařské prohlídce převezen na psychiatrii, odkud ho jako blba pošlou domů. Záhy je Švejk povolán na vojnu. Kvůli silnému revmatismu ho paní Müllerová odveze k odvodu na vozíčku. Komise Švejka označí za simulanta. Je léčen v lazaretu klystýry a dietou, kterou poruší díky pochoutkám baronky von Botzenheim. Švejk slouží jako pucflek u nadporučíka Lukáše, pro kterého ukradne psa jednoho obrsta. Obrst Lukáše se psem potká a dá ho přeložit k maršbataliónu. Ve vlaku do Budějovic Švejk nejprve slovně napadne generálmajora cestujícího inkognito a pak záchrannou brzdou zastaví vlak. Na nádraží je Švejk zadržen a musí do Budějovic pěšky. V Putimi považuje nastrážmistr Švejka za ruského špióna. Po anabázi se Švejk hlásí v Budějovicích Lukášovi. Brzy odjíždějí na frontu. Na jedné zastávce Švejk ukradne pro Lukáše slepici. V polní kuchyni probíhá inspekce a stařičký generál vyznamená Švejka. U ohně vojáci vzpomínají na domov. (Podle dochované části filmu)
   Mrs. Müllerová brings Švejk the news of the Archduke's assissination. Švejk takes himself off to the U Kalicha pub, he philosophises about Ferdinand and the detective Bretschneider arrests him. At the interrogation Švejk admits to all his "crimes" and, after a medical examination, is taken off to a psychiatric hospital from where they send him home as an imbecile. Soon Švejk is called up into the army. Mrs Müllerová takes him in a wheelchair to report at a recruiting station. The commission takes Švejk to be a malingerer. He is cured at a military hospital with enemas and a strict diet which he breaks thanks to the delicacies brought by the baroness von Botzenheim. Švejk serves as a batman for first lieutenant Lukáš for whom he steals a dog from a colonel. The colonel meets Lukáš with the dog and has him transferred to the march battalion. On the way to Budějovice by train Švejk first verbally assaults the major general who is travelling incognito and then he stops the train with the emergency alarm chord. He is detained and has to go to Budějovice on foot. In Putim the police takes Švejk for a Russian spy. After an up-country march Švejk reports in Budějovice to Lukáš and soon they depart to the front. On one of their stops Švejk steals a chicken for Lukáš. An inspection is made