Bludné duše  (Lost Souls)
R: Jan W. Speerger V: Pešout Jaroslav/Šourek Jan, 1926 N: román Bludné duše S: Jan Šourek K: Karel Kopřiva Arch: Vilém Rittershain Kost: J.M. Gottlieb H: Theodor Pištěk (rychtář Květ), Božena Svobodová (Květova žena), Máňa Ženíšková (Květova dcera Světluška), Eduard Malý (Květův švagr Ouřada), Antonie Nedošinská (Květova sestra Ouřadová), Jaro Hykman (Ouřadův syn Vavřina), F. Hubermann (písmák Refunda,původně hrabě Kolow), František Kovářík (soused Skůra), Milka Balek-Brodská (Skůrová), František Lašek (Rozhoda), Joe Jenčík (kaplan), Alois Charvát (ponocný Adamec), Hynek Lažanský (pojezdný), Jarka Pižla (obecní slouha), Ladislav Desenský (žalářník), Josef Oliak (direktor), Emilie Boková (sousedka), Jindřich Fiala (soused), Rudolf Stahl (dráb), Gustav Čech (sedlák), Jarka Pižla (obecní sluha), J. Müller (kníže) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 15.04.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Ve vesnici Jiřice je oblíbeným rychtářem sedlák Květ. Sousedé se u něho scházejí a Květova dcera Světluška jim předčítá z českých knih, které jim nosí písmák Refunda. Konšel Ouřada je naopak neoblíbený, protože donáší vrchnosti. Svému švagrovi závidí rychtářský úřad, který se snaží získat pro sebe. Ouřadův syn Vavřina miluje Světlušku, ta ho však kvůli jeho závistivému a podlézavému otci odmítá. Rychtář dostane od knížete rozkaz, aby se všichni sedláci dostavili na zámek pomáhat při honu. Květ svolá sousedy a dohodnou se, že rozkaz i přes Ouřadovy výhrůžky nesplní. Uražený kníže podepíše Květovo zatčení a rychtářstvím pověří Ouřadu. Refunda s pomocí Rozhody vzbouří sedláky z širokého okolí a táhne s nimi na zámek. Mocí opojený Ouřada je omylem zabit vojákem na stráži. Osvobozený Květ najde doma svou ženu už po smrti. Po zrušení roboty se situace uklidní a Vavřina získá srdce Světlušky. (Podle dochované části filmu.)
   Farmer Květ is a popular chairman of the paris council of the village Jiřice. Neighbours meet at his house and Květ's daughter Světluška reads to them from Czech books brought to them by the old Refunda. Alderman Ouřada, on the contrary, is not liked for his informing to the authorities. He envies Květ, his brother-in- law, his office which he had tried to acquire for himself. Ouřada's son Vavřina loves Světluška, but she rejects him because of his father. Květ receives an order from the prince for all the farmers to come to the castle to help at the hunt. Květ calls the neighbours together and they decide not to carry out this command, despite Ouřada's threats. The offended prince places Květ under arrest and hands over the office to Ouřada. Refunda, with the help of Rozhoda, brings together all the farmers from local villages and they go off to the castle. Bewitched by power, Ouřada is accidentally killed by a soldier on guard. Květ, now free, returns home to find his wife has died. After the corveé is abolished, the country life returns to normal and Vavřina wins theheart of Světluška.