Aničko, vrať se! (Tulák)  (Anička, Come Back! (The Tramp))
R: Theodor Pištěk V: Fišerfilm, 1926 N: opereta Tulák; Emanuel Brožík S: Emanuel Brožík K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Anny Ondráková (Anička Karešová), Theodor Pištěk (továrník Kareš, otec Aničky), Karel Lamač (tulák Petr/Jiří Landa), Mirko Bukovský (sportovec Brant), Josef Oliak (sluha u Jiřího Landy), L.H. Struna (strážník), Antonie Nedošinská (kuchařka u Karešů), Milka Balek-Brodská (služka), Čeněk Šlégl (Landův přítel), Jára Sedláček (Landův přítel), Anita Janová (Landova přítelkyně), Karel Schleichert (vrátný), Filip Balek-Brodský (tlustý strážník), František Jerhot (dlouhý strážník), Rudolf Nížkovský (policejní komisař), Jan Zelenka (správce zahrady), Eduard Šlégl (starý zahradník), Václav Žichovský (host na maškarním bálu), Jindřich Edl (host na maškarním bálu), Vilém Rittershain (host na maškarním bálu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Filmové závody Pr: 11.02.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Tulák Petr chce skoncovat se životem, ale nedaří se mu to. Při třetím pokusu o sebevraždu skočí pod auto, avšak majitel a řidič Jiří Landa včas zabrzdí. Všimne si jejich vzájemné podoby a daruje mu zimník. V kabátě zapomněl pozvánku na ples, kde se má poprvé setkat se svou budoucí nevěstou Aničkou Karešovou. Místo Jiřího se na ples dostaví Petr a ihned se Aničce i jejímu otci zalíbí. Když se oba mladí lidé jdou projít, zatkne je policie. Druhý den Jiří potvrdí na komisařství, že Petrovi zimník daroval. Petr je propuštěn, odejde z města, Jiří přijme Aničku jako pomocnici do kuchyně. Ta je svědkem nevázaného večírku a proti Jiřímu se zatvrdí. Petr si přečte v novinách inzerát, jehož prostřednictvím otec Kareš Aničku hledá. Zatelefonuje mu a Kareš si dceru z Landova domu odvede. Za odměnu nabídne Petrovi místo zahradníka. Místo Petra však nastoupí Jiří, protože chce Aničku získat. Když se vše prozradí, Anička mu ráda odpouští. Petr se vrací ke svému dřívějšímu způsobu života, k toulkám po světě. (Podle dochované části filmu)
   Peter the tramp wants to end his life but he isn't successful in doing so. After his third attempt at suicide he jumps under a car but the owner and driver, Jiří Landa, brakes in time. He notices their similar builds and gives Peter a winter coat. In the pocket is a forgotten invitation to a ball where Jiří is to meet his future bride, Anička Karešová, for the first time. Peter goes to the ball instead of Jiří and immediately wins the favour of Anička and her father. When the two young people go for a walk they are arrested by the police. The next day at the police station Jiří confirms that he gave the winter coat to Peter. Peter is set free to go and he leaves town. Jiří takes Anička on as hired help in the kitchen. She is the witness to a wild party and she becomes hardened against Jiří. Petr reads a notice in the papers - her father is searching for Anička with his help. Kareš is able to come for his daughter and takes her away from Landa's household. As a reward for finding her, Kareš offers Jiří a position as gardener. However, Jiří comes in his place since he wants to win Anička over. When all is discovered, Anička forgives him and Petr returns to his life of wandering.