Z českých mlýnů  (From the Czech Mills)
R: Svatopluk InnemannFerry Seidl V: Elektafilm, 1925 N: humoresky Z českých mlýnů S: Václav Wasserman K: Jaroslav FischerSvatopluk Innemann Arch: Alois Mecera H: Ferry Seidl (Šebestián Šafránek), Božena Svobodová (manželka Floriána Karáska), Filip Balek-Brodský (mlynář Florián Karásek/vodník), Bohumil Kovář (farář), Zdena Kavková (mlynářova dcera Anička), Jiří Plachý (mlynářův syn dr.Karel Karásek), Vladimír Řepa (Tonda Kolenatý), Antonín Frič (stárek), Luigi Hofman (zásmucký statkář), Nora Ferry (statkářova dcera Julinka), Milka Balek-Brodská (teta Filoména), Hugo Haas (baron Zachariáš Zlámaný), Růžena Denisová (komorná Růžena), Josef Oliak (fořt Hejl), Václav Žichovský (učitel), Bohumil Kovář (farář), Josef Mužík (zpěvák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elektafilm Pr: 13.11.1925 © Národní filmový archiv 
 
   V krásné krajině uprostřed řek a lesů se skrývají české mlýny. Každoročně od mlýna k mlýnu putuje krajánek - taškář Šebastián Šafránek, který je všude radostně vítán. Stává se svědkem i strůjcem spojení srdcí tří párů milenců: Aničky, dcery mlynáře Karáska, a chudého, leč milujícího mládka Tondy Kolenatého, dále pak Karáskova syna Karla a dcery zámeckého pána Zásmuckého Julinky, která má být proti své vůli zasnoubena s postarším baronem Zlámaným, a nakonec sluhy Josefa a komorné Růženy. Baron Zlámaný, odhalený jako falšovatel směnek, se nakonec dostane do náruče Julinčiny tety, staropanenské a sňatkuchtivé Filomény. Za zpěvu místního pěveckého kvarteta se všichni objímají, jen krajánek Šafránek odchází sám, ale spokojeně na další štaci, k dalšímu mlýnu.
   Czech mills are hidden in the midst of the Czech countryside among rivers and woods. Each year a journeyman wanders from mill to mill - the rascal Šebastián Šafránek - who is welcome wherever he goes. He is the witness and engineer of three love matches: Anička, the daughter of miller Karásek, and the poor but loving young Tonda Kolenatý; then Karásek's son Karel and the daughter of the lord of the castle Zasmucký, Julinka, who is to be betrothed against her will to the older baron Zlámaný; and finally the servant Josef and the chambermaid Růžena. Baron Zlámaný, exposed as a money forger, finally finds comfort in the arms of Julinka's aunt, the old maid Filoména who is set on marrying. Everyone embraces each other to the music of the local four-member choir; only Šafránek leaves on his own, but contented, to another stage, another mill.