Vyznavači slunce (Poslední vlkodlak)  (The Sun Disciples (The Last Werewolf))
R: Václav Binovec V: Weteb, 1925 N: román Poslední vlkodlak S: Jan S. Kolár K: Jaroslav Blažek Arch: Vilém Rittershain H: Luigi Serventi (Radim Sylvan/Sylvanův syn Viktor), Vlasta Petrovičová (Marta), L.H. Struna (hajný Fabián), Josef Zöllner (starý Ondřej), Eman Fiala (policajt Vomáčka), Josef Volman (starosta Křižan), Betty Kysilková (manželka starosty Křižana), Nica Sorina (baronka Tamonová), Ada Karlovský (hrabě Růžodolský), Běla Horská (Růžodolského žena), Jan Černý (komorník), Antonín Marek (sluha), Jarmila Novotná (komtesa Jacinta), Marek Bičurin (hrabě Borský), Lexa Jarošín (skladatel Dárský), Jarka Pižla (chasník), Josef Oliak (statkář Vlach), Anna Opplová (žebračka), Josef Šváb-Malostranský (konšel), Alois Dvorský (konšel), Karel Schleichert (konšel), J. Zachystal (konšel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 22.01.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Radim Sylvan se vrací do rodné vsi, ale je velmi nevlídně přijat. Musí jako tulák posluhovat celé vesnici a snášet ústrky a pohrdání svých spoluobčanů. Když je obviněn ze žhářství, uchýlí se i se svou družkou Martou do lesa. Baronka Tamonová, jíž les patří, ho ochrání a pozve k sobě na zámek. Té noci se Martě narodí syn a Radim s baronkou zplodí dceru. Po roce, kdy už je dcera Jacinta na světě, chce baronka tuto zprávu oznámit Radimovi. Dříve než tak učiní, tragicky zemře. Její smrt se obrátí proti Radimovi, kterého zastřelí hrabě Růžodolský, poručník Jacinty. Marta odejde i se synem Viktorem a usadí se u statkáře Vlacha. Po dvaceti letech dospělý Viktor slouží jako myslivec u hraběte Růžodolského. Matka Viktorovi těsně před svou smrti vypráví osud jeho otce a když také Jacinta najde dopis od matky o svém původu, padnou si oba sourozenci do náručí. Rozlobený hrabě chce Viktora zastřelit, ale při potyčce přijde o život sám. Jacinta se stane nevěstou skladatele Dárského a Viktor odchází.
   Radim Sylvan is returning to his native village but he is not given a warm welcome. He has to act as servant to the whole village as if he were a tramp. He also has to endure the slightings and scorn of his fellow-citizens. When he is accused of arson, he hides in the wood with his close companion Marta. Baroness Tamonova, to whom the wood belongs, protects him and invites him to her castle. That night Marta bears a son and Radim and the baroness conceive a daughter. A year later, when their daughter Jacinta has been born, the baroness wants to inform Radim of this news. Before she manages to do this, she dies in tragic circumstances. The events of her death turn against Radim who is shot by count Ruzodolsky, Jacinta's guardian. Marta goes away with her son Viktor and settles down on the farm of landowner Vlach. Twenty years later Viktor, now grown up, works as a gamekeeper for count Růžodolský. Just before she dies, Marta tells him about the fate of his father and when Jacinta also finds a letter from her mother about her origins, brother and sister fall into each other's arms. The enraged count tries to shoot Viktor but, during a fight, he, himself, is killed. Jacinta becomes the bride of the composer Darský and Viktor leaves his home village.