Vdavky Nanynky Kulichovy  (The Wedding of Nanynka Kulichová)
R: Miroslav J. Krňanský V: Špelina Karel, 1925 N: román Vdavky Nanynky Kulichovy S: Lomikar Kleiner K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Václav Srb (domovník Bartoloměj Kulich), Antonie Nedošinská (Kulichova žena Anna), Jarmila Vacková (Nanynka Kulichová), Vávra Miloš (2) (učitel Jindřich Novák), Emilie Nitschová (vdova Angelina Knedlhansová), Bonda Szynglarski (podnájemník u Knedlhansové Saloupe), Luigi Hofman (pan domácí Stanislav Myslíkovský), Běla Horská (Myslíkovského manželka Kateřina), Anny Ondráková (dcera domácích Amálka), Zdena Kavková (dcera domácích Klotylda), Karel Lamač (učitel Václav Vejlupek), Božena Svobodová (majitelka módního sal.Agáta Pazder), Theodor Pištěk (zprostředkovatel Chrysostomus Dund), Josef Šváb-Malostranský (farář), Jan W. Speerger (kostelník), Rudolf Stahl (sochař Max Přetrhlo), Přemysl Pražský (Klotyldin nápadník pan Švalbenšvan), Máňa Ženíšková (švadlenka Betynka), Věra Rukovjena (švadlenka Terynka), Lomikar Kleiner (místodržitelský rada), Lomikar Kleiner (kytarista v Zlaté studni), Antonín Marek (hostinský Alois Čejka), Joe Jenčík (pianista), Antonín Frič (krejčí Boubela), Karel Schleichert (fiakrista), Anna Tichá (dcera paní Knedlhansové Albínka), Adolf Krössing Fo: 35 mm Ve: česká D: Chicago-Film Pr: 12.06.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Ve starobylém domě bydlí jeho majitel Myslíkovský s manželkou a dcerami Amálkou a Klotyldou. Přízemí obývá domovník Kulich se ženou a dcerou Nanynkou, která miluje učitelského mládence Jindřicha Nováka. Když Jindřich dostane definitivní učitelské místo, požádá o Nanynčinu ruku. Svatba se stane záležitostí celého domu, nejvíce pak pana Dundra. Roztomilá Amálka jde Nanynce za družičku společně s Jindřichovým přítelem, nesmělým učitelem Vejlupkem. Paní Knedlhansová, přítelkyně domácích, nabídne svůj byt pro svatební hostinu. Během svatebního veselí získá Klotylda svolení svých rodičů ke svatbě s panem Švabelšvancem a pan Dundr dá své slovo majitelce módního závodu, ve kterém Nanynka pracuje, slečně Pazderkové. Slavnost končí a novomanželé odejdou do svého nového domova.
   The owner of a house, Myslíkovský, lives with his wife and daughters Amálka and Klotylda. The concierge Kulich lives with his wife and daughter Nanynka who is in love with the young teacher Jindřich Novák. When Jindřich is given a teaching position, he asks for Nanynka's hand in marriage. The wedding is the business of the whole house, especially Mr Dundr. The delightful Amálka is to be Nanynka's bridesmaid; Jindřich's best friend, the timid teacher Vejlupek is best man. Mrs Knedlhansová, a family friend, offers her flat for the wedding feast. During the festivities Klotylda receives her parents' blessing for her wedding to Mr Švabelšvanc and Mr Dundr offers his hand to the owner of a clothes factory where Nanynka works, Miss Pazderková. The festivities come to an end and the newly-weds go off to their new home.