Tulák (Silnice bílá přede mnou)  (The Tramp (The White Road Before Me))
R: Josef Kokeisl V: Filmindustrie, 1925 N: píseň Tulák (Silnice bílá přede mnou); Karel Hašler K: Josef Kokeisl H: Karel Hašler (písničkář), Bedřich Bozděch (tulák), Božena Svobodová (mlynářka), František Havel (stárek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Filmindustrie © Národní filmový archiv 
 
   V úvodu potká Hašler na silnici tuláka a začne o něm psát písničku. Tulák utěší osamělou mlynářku a ráno opět bezstarostně odchází dál... Ilustrace stejnojmenné písničky: Bylo léto, v poli zrálo obilí, vše se chvělo v žáru sluníčka, na lučinách ženci trávu kosili, zajíc na ně koukal z lesíčka. S kopce dolů zaprášenou silnicí mladý tulák ke vsi putoval, v ruce hůl a na stranu měl čepici, písničku si cestou notoval: Silnice bílá přede mnou, sluníčko svítí nade mnou, a já jdu volný jak ten pták, šťasten tak, šťasten tak, a já jdu volný jak ten pták, šťasten tak, ach, tak ! Na potoce zrovna vedle silnice, mlynářka tak jako růžička, povzdychla si v šeru staré mlýnice: "Bože, bože, dej mi mužíčka!" Hlava se jí zatočila dokola, jako když si čichne ke blínu, a ten tulák, jako když ho zavolá, notoval si cestou ke mlýnu: Silnice bílá přede mnou ... Lidská srdce na světě jsou nestejná, jedno pláče, druhé chce se smát, ráno, sotva vyšel tulák ze mlejna, už si zase začal notovat. Mlynářka u okna svojí ložnice stírala si s oka slzičku, a když tulák zmizel v prachu silnice, slyšela jen v dáli písničku: Silnice bílá přede mnou ...
   In the introduction Hasler meets a tramp on the road and he begins to write a song about him. The tramp comforts a lonely miller's wife and in the morning he goes on his way, without a care in the world.