Šest mušketýrů  (The Six Musketeers)
R: Přemysl Pražský V: Lloydfilm, 1925 N: román Šest mušketýrů S: Miloš HajskýPřemysl Pražský K: Karel Kopřiva Arch: Vilém Rittershain H: Karel Lamač (svobodník Donát), Eman Fiala (krejčí Mrnka), Jiří Hojer (pucflek Mikyška), Antonín Frič (kuchař Neplecha), Václav Srb (švec Kubík), Jaroslav Nesnídal (švec Jiřík), Anny Ondráková (Evelina Woschatka), Theodor Pištěk (hejtman Rosenkopf), Otto Zahrádka (zupák Kabrna), Suzanne Marwille (Albína Auerhahn), Vladimír Pospíšil-Born (nadporučík Wondraschek), Robert Zdráhal (praporčík Siegert), J. Voříšek (major Komárek), Jan W. Speerger (strážný), Hana Jenčíková (Mařenka), Karel Švarc (vrah Petrmichl), Luigi Hofman (host v pivnici), Viktor Nejedlý (karbaník), Jan Richter (výtržník - rekrut), Ada Velický (rekrut), Darja Hajská Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm Pr: 23.10.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Šest českých rekrutů prožívá svá dobrodružství v c. a k. kasárnách. Někeří z nich se dostanou do nepříjemných situací, zaviněných jednou ženami, podruhé zase pozdním návratem do kasáren. Protože však vojáci drží pohromadě, podaří se jim vždy ze všeho vyklouznout. Když tři z nich odcházejí z vojenské služby, kalí jim radost rozloučení s kamarády.
   Six Czech recruits experience various adventures in their barracks. Some of them find themselves in awkward situations, accused first by their wives, then for coming back late to the barracks. Since the soldiers always stick together, they manage to get away with it. When three of them leave military service, saying farewell brings much sadness and regret.