Ohnivý drak  (The Fiery Dragon)
R: Robert Zdráhal V: Elias,Neumann, 1925 N: román Ohnivý drak; Rudolf Medek S: Rudolf Medek K: František Malý H: Marta FriedmanováSuzanne MarwilleMary JansováPřemysl PražskýEman FialaJaro HykmanJan W. Speerger Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Údaje o obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.