Lucerna  (The Lantern)
R: Karel Lamač V: Poja Film, 1925 N: divadelní hra Lucerna S: Karel Lamač K: Otto HellerSvatopluk Innemann Arch: Vilém Rittershain Kost: Josef Wenig H: Theodor Pištěk (mlynář Libor), Anny Ondráková (sirotek Hanička), Karel Lamač (učitelský mládenec Zajíček), Andula Sedláčková (kněžna), Lo Marsánová (Dornička), Jaroslav Vojta (sekerník Braha), Václav Srb (Klásek), Antonie Nedošinská (Kačenka Klásková), Ferenc Futurista (vodník Ivan), Eman Fiala (vodník Michal), Jan W. Speerger (Franc), Josef Oliak (pan vrchní ze zámku), Saša Dobrovolná (mlynářova matka), Josef Šváb-Malostranský (farář), Zdena Kavková (družička), Josef Wenig (dvořan), Eduard Malý (komorník), Jan Zelenka (rychtář Kokoška), Jan Richter (muzikant), Vladimír Smíchovský (mušketýr), Karel Noll (dráb) Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 27.11.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Městečko se připravuje na příjezd paní kněžny, jen mlynář, který vychovává sirotka Haničku, nepřijde kněžnu přivítat, protože s vrchností špatně vychází. Hanička objeví v truhle starou lucernu - symbol ponížení svobodného mlynáře, jehož jedinou povinností k vrchnosti je doprovodit s lucernou kněžnu do lesního zámečku. Pan vrchní ze zámku přikazuje, aby byla Hanička dána na vychování vrchnosti a chce porazit starou lípu, která je podle pověsti ochráncem lidí i zvířat. Kněžně se mlynářova nepoddajnost vcelku líbí. Mlynář jí svítí na cestu při cestě do zámečku a přitom se dozví od staré Kláskové, že Hanička i lípa jsou v nebezpečí. Učitelský Zajíček odmítá vyzradit vrchnosti, kam se Hanička ukryla, přestože mu hrozí odvedení na vojnu. Mlynář chce hájit lípu vlastním tělem. Vtom přichází kněžna, která mlynáře pochopí a zakáže lípu porazit. Před lípou se objeví Hanička, která se do stromu schovala. Kněžna rozbíjí lucernu a zbavuje tím mlynáře povinnosti vůči zámku. Učitelský je jmenován kantorem. Mlynář děkuje paní kněžně a objímá Haničku.
   A small town is preparing for the arrival of the Duchess, only the miller, who is the guardian of orphaned Hanička does not come to welcome the Duchess because he does not have good relations with the family at the manor. Hanička discovers an old lantern in a trunk which is a symbol of the free miller's degradation since his only duty to the upper classes is to light the Duchesses way to her castle in the wood. The Lord of the Castle gives orders that Hanička is to be educated with the family at the manor and that the old linden tree, which according to legend is a protector of both people and animals, is to be cut down. The duchess, is on the whole taken by the Miller's stubbornness. The miller lights her way and presently finds out from Old Klaskova that Haníčka and the linden tree are in danger. The teacher Zajiček, refuses to give away Hanička's whereabouts to the authorities even though they warn he will have to go into the army if he does not cooperate. The miller intends to protect the tree with his own body. At this point, the duchess arrives, she understands the miller and forbids the tree to be cut down. Hanička appears in front of the tree where she had been hiding. The Duchess breaks the lantern and thus also the miller's duty to the upper classes. The schoolteacher i