Karel Havlíček Borovský (1848)(Dvě lásky K.H.Borovského)  (Karel Havlíček Borovský (1848) (The Two Loves of K.H.Borovský))
R: Karel LamačTheodor Pištěk V: Bratři Deglové, 1925 N: Karel LamačTheodor Pištěk S: Karel LamačTheodor Pištěk K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Jan W. Speerger (Karel Havlíček Borovský), Anny Ondráková (Fanny Weidenhoferová), Karel Lamač (Havlíčkův bratr František), Mary Jansová (Havlíčkova žena Julie Sýkorová), Anna Opplová (Juliina matka), Otto Zahrádka (kníže Windischgrätz), Robert Ford (důstojník Windischgrätzova štábu), Rudolf Stahl (důstojník Windischgrätzova štábu), Theodor Pištěk (starý Weidenhofer/ministr Augustin), Max Körner (vydavatel Národních novin), Eduard MalýBěla Horská (Windischgrätzova žena), Jaroslav Vojta (epizodní role), Antonín Marek (epizodní role) Fo: 35 mm Ve: česká D: Kinema Pr: 21.08.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Karel Havlíček se po dvouletém pobytu v Rusku vrací do Německého Brodu k rodičům. Otec však mezitím zemřel. Havlíček se brzy zapojí do společenského života Brodu. Zamiluje se do Fanny Weidenhofferové, ale její rodiče chtějí za zetě někoho výše postaveného. Havlíček odjede do Prahy a na doporučení Palackého se stane redaktorem Pražských Novin. Po čase se seznámí s Julií Sýkorovou a ožení se s ní. Přišel rok 1848. Po památné schůzi ve Svatováclavských lázních obsadila Prahu Windischgrätzova vojska a revoluci krvavě potlačila. Vídeň chce nejprve Havlíčka získat ke spolupráci. Havlíček odmítne a je zbaven možnosti publikovat v Praze. Přesídlí proto do Kutné Hory, kde začne vydávat časopis Slovan. Pro pobuřování je souzen, ale nakonec je osvobozen. Před vánocemi je však znovu zatčen a deportován do Brixenu, kde je odloučen od světa. Když se po třech a půl letech vrátí domů, je už jeho žena po smrti. Zlomený Havlíček chřadne a v červenci 1856 umírá. (Podle dobového popisku.)
   After two years living in Russia Karel Havlíček returns home to his family in Německý Brod. However, in the meantime his father has died. Havlíček soon becomes involved in the social life of the town. He falls in love with Fanny Weidenhofferová, but her family are looking for a son-in-law with a higher social standing. Havlíček leaves for Prague and, on the recommendation of Palacký, he becomes the editor of The Prague News. After some time he meets Julie Sýkorová and marries her. 1848 arrives and with it the army of Windischgratz which' after the famous meeting at Svatováclavské Lazně, occupies Prague after bloodily suppressing the revolution. At first, Vienna tries to persuade Havlíček to collaborate. He refuses and consequently he is unable to publish in Prague. As a result, he moves to Kutná Hora where he begins to publish the magazine "Slovan". He is put on trial for alleged political agitation but is eventually freed. However, just before Christmas he is arrested once again and deported to Brixen where he is put into solitary confinement. When he returns home after three and a half years, he finds that his wife has died. Havlíček is a broken man and wastes away until his death in July 1856. (According to promotional material issued at the time the film was made.)