Josef Kajetán Tyl  (Josef Kajetán Tyl)
R: Svatopluk Innemann V: Svetofilm, 1925 N: esej Život a působení J.K.Tyla S: Zdeněk ŠtěpánekBohuš Stejskal K: Otto Heller Arch: Alois MeceraJosef Wenig Op: Wenig Josef ak.mal. /umělec.por./ H: Zdeněk Štěpánek (Josef Kajetán Tyl), Helena Friedlová (Tylova žena Magda Forchheimová), Zdena Kavková (Anna Forchheimová-Rajská), Ludvík Veverka (Erazim Voříšek), Jan W. Speerger (Karel Havlíček Borovský), Vydra Václav ml. (Karel Hynek Mácha), Vladimír Řepa (Boleslav Jablonský), Antonín Kandert (František Ladislav Čelakovský), Miroslav Innemann (Karel Sabina), Karel Lamač (František Palacký), A.V. Frič (Josef Škroup), Jindřich Edl (František Ladislav Rieger), Karel Kolár (Ján Kollár), Port Jan PhDr. (spisovatel Karel Rubáš), Josef Wenig (básník Kalina), Marta Májová (Božena Němcová), Jarmila Vacková (Eleonora Šomková), Marie Ptáková (Tylova matka), Přemysl Pražský (Tylův otec), V. Kysilka (profous), K. Erben (Tyl v dětství), Alois Charvát (dr.Smetana), Svatopluk Innemann (ředitel Stavovského divadla J.J.Št), Karel Třešňák (herec Prokop), Antonín Strnad (herec Čížek), Vladimír Majer (herec Krumlovský), Karel Hruška (herec Kaška), Bronislava Livia (herečka Manetínská), Josef Wanderer (ředitel kočovné společnosti Hilmer), Josef Oliak (páter), Bonda Szynglarski (taneční mistr), Otto Zahrádka (kníže Windischgrätz), Hugo Haas (Šlik), Karel Šrámek (Kolowrat), František Havel (místodržící), Fiala Karel (2) (dr.Trojan), Jan Richter (Sonnenschein), Vladimír Smíchovský (četník), František Hlavatý (farář), Betty Kysilková (farářova hospodyně), Míla Pačová (dáma na plese), Antonín Frič (intendant), Jan Marek (Havlíčkův průvodce), Jindřich Lhoták (šlechtic), Jarmila KronbauerováTheodor PištěkVávra Jan (2) Fo: 35 mm Ve: česká D: Svetofilm Pr: 29.01.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Životopisný film líčící život a buditelské dílo Josefa Kajetána Tyla, jemuž se celoživotním posláním stalo divadlo a snaha o probuzení českého národa. Jako malý chlapec žil Tyl v Kutné Hoře, odkud mu přítel - páter Herzán - pomohl na studie do Prahy. Po deseti letech je již herec Tyl obklopen svými celoživotními přáteli, cestuje po venkově jako kočovný herec. Do jeho života vstupuje herečka Magda Forchheimová. Jí je zavázán vděčností, ale nemůže ji milovat, neboť jeho srdce patří Magdině sestře Anně, také herečce. Tyl zřídí v Kajetánském domě české divadlo, píše svou slavnou Fidlovačku. Poprvé tu zazní Škroupova píseň Kde domov můj, budoucí česká národní hymna. Tyl rediguje časopisy, řídí představení ve Stavovském divadle a sní o Národním divadle. Pro své české smýšlení je rakouskými úřady vyštván z Prahy, působí na venkově a pomáhá zakládat ochotnické spolky. V bídě putuje s kočovným divadlem po Čechách a po těžké nemoci umírá v Plzni.
   A biographical film describing the life and work of the revivalist Josef Kajetán Tyl whose activities centred on the theatre and the endeavour to awaken the Czech nation. As a small boy he lived in Kutná Hora from where he moved to Prague to study with the help of his friend, Father Herzán. Ten years later Tyl is surrounded by people who would remain friends for life, he travels through the provinces as a touring actor. Magda Forchheimova, an actress, enters his life, to whom he is bound by gratitude but he cannot love her for his heart belongs to her younger sister Anna, also an actress. Tyl establishes a Czech theatre in the Kajetán house. He writes his famous "Fidlovačka" in which the Škroup's song "Where is my home" ("Kde domov můj"), the future Czech national anthem is heard . Tyl becomes an editor for periodicals, he directs a performance at the Stavovské divadlo and dreams of the National Theatre. He is expelled from Prague for his patriotic views by the Austrian authorities, he then works in the country and helps found the amateur theatre groups. He travels through the Czech countryside as a destitute man and dies in Plzeň after a serious illness.