Jedenácté přikázání  (The Eleventh Commandment)
R: Václav Kubásek V: Astra, 1925 N: divadelní hra Jedenácté přikázání S: Václav Kubásek K: Jaroslav Fischer Arch: Alois Mecera H: Hugo Haas (Jiří Voborský), Meda Valentová (Voborského žena Ema), Jiří Hron (profesor Beránek), František Havel (major v.v. Jičínský), Jaroslav Vojta (soudce Emanuel Střela), Josef Vošalík (velitel ostrostřelců Bartoloměj Pe), Betty Kysilková (Peckova žena Eližběta roz.Vaňousov), Vladimír Majer (Jičínského sluha Vojtěch), Alois Charvát (Emin otec Florián Králíček), Milka Balek-Brodská (Emina matka Veronika Králíčková), Marie Černá (Emina sestra Julie), Marie Fingerová (služka u Voborských Františka), Alois Mecera (Františčin milý Ferdík), Václav Krejčíř (Emin nejmladší bratr), Jan W. Speerger (trubač ostrostřelců), Jan Richter (pan okresní), Josef Vraný (mydlář Šňupka), Rudolf Jahelka (hostinský) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 23.10.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Do poklidného života manželů Voborských vpadnou tři Voborského přátelé z mládí. Všichni si kdysi přísahali, že se nikdy neožení. Voborský jediný úmluvu porušil, nechce se však k tomu přiznat. Žádá proto svou ženu Emu, aby odjela na dobu návštěvy přátel k rodičům. Žena s tím souhlasí, i když připomíná muži jedenácté přikázání: Nezapřeš nikdy ženy své! Situace se však komplikuje nečekaným příjezdem ženiných rodičů a mladší Eminy sestry Julinky. Voborský proto představuje svou ženu jako nemanželskou dceru, jejíž matkou má být někdejší bytná studentů. S tou měl však milostný poměr jiný student, dnes soudce, který se proto domnívá, že Ema je jeho dítě a chce ji zaopatřit. Další z přátel, nesmělý profesor, se zamiluje do Julinky. Po dalších humorných zápletkách a za přispění Julinky se nakonec Voborský přiznává, že se oženil, a pánové svůj spolek ruší.
   Three friends disrupt the tranquil life of Voborský and his wife. At one time, all three of them had sworn that they would never get married. Voborský is the only one to have broken the oath but he does not want them to find out. Therefore he asks his wife Ema to go and stay with her parents during the visit of his friends. She agrees even though she reminds her husband of the eleventh commandment: Thou shalt not deny your wife! The situation is complicated by the unexpected arrival of his wife's parents and Ema's younger sister Julinka. Voborský therefore introduces his wife as his illegitimate daughter whose mother was supposed to have been his landlady when he was a student. But another student, now a judge, has had a love affair with her, and he now thinks that Ema is his child and wishes to care Another of the friends, a timid professor, falls in love with Julinka. After several humorous incidents, with Julinka's help, Voborský finally confesses that he is married and the friends break off their pact.