Do panského stavu (Matka Kráčmerka I.)  (Into the Genteel State of Life (The Mother kráčmerka I))
R: Karel Anton V: Karel,Špelina, 1925 N: román Do panského stavu S: Václav Wasserman K: Václav Vích Arch: Alois Mecera H: Antonie Nedošinská (Barbora Kráčmerová), Karel Noll (Václav Kráčmera), Jarmila Vacková (dcera Kráčmerových Baruška), Milka Balek-Brodská (služka Anna), Karel Lamač (MUC.Václav Zdeborský), Theodor Pištěk (nadlesní v.v. Antonín Fiala), Nina Laušmanová (stará láska pana nadlesního Lilink), Otto Zahrádka (Lilinčin otec), Anna Opplová (Madla, hospodyně u nadlesního), Anny Ondráková (neteř Barbory Kráčmerové Pepina), Jan W. Speerger (Pepinin milý Francek), Běla Horská (Pepinina matka), Karel Schleichert (hajný Metud Vejvoda), Antonín Marek (pantatínek zahradník), Emilie Nitschová (švadlena), Antonín Frič (prodavač), Marie Veselá (sousedka), Josef Mužík (učitel hudby Anděl), Eduard Šimáček (výletník), Filip Balek-Brodský (domácí Stehlík), Josef Oliak (oddávající kněz) Fo: 35 mm Ve: česká D: Chicago-Film Pr: 25.12.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Zahradník Kráčmera se ženou Barborou a dcerou Baruškou vyhrají v loterii půl milionu. Postupně se mění životní styl rodiny. Kráčmerovi se stěhují do měšťanského bytu a matka s dcerou si nakupují - kritizovány bývalými sousedkami - městské oblečení. Matka také pomáhá těhotné neteři. Zahradník Kráčmera slibuje svému bývalému zaměstnavateli, že se mu bude i nadále starat o zahradu. Zanedlouho kupuje Kráčmera nový dům. Baruška se na výletě s učitelem hudby seznámí s medikem Václavem. Vzruch do rodiny přinese návštěva Václavova strýce, bývalého nadlesního Fialy. Matka způsobí při výběru surovin pro zásnubní oběd na trhu výstup a domů ji - bez nákupu - přivede strážník. Václav požádá o Baruščinu ruku a matka Kráčmerka sdělí muži, že budou chovat. Později se objasní, že matkou bude Kráčmerka. Do Fialovy hájovny, kde probíhají přípravy na svatbu, zavítá Fialova dávná láska Lilinka, takže svatby se konají dvě. Zvoníka, který usnul, zastoupí Kráčmerka.
   The gardener Kráčmera, his wife Barbora and daughter Baruška win half a million in the lottery and their lifestyle gradually changes as a result. The Kráčmeras move into a town flat and the mother and daughter go shopping for city clothes but are criticised for it by their former neighbours. The mother also helps her pregnant niece. Kráčmera the gardener promises his former employer that he will continue to tend his garden. Soon the Kráčmeras buy a new house. On an outing with her music teacher, Baruška meets the medical student Václav. Václav's uncle, the former head forester Fiala, causes a commotion when he comes to visit the family. The mother makes a scene at the market when she is buying food for the betrothal lunch and she is brought home by a policeman, without any shopping. Václav asks for Baruška's hand in marriage and Mrs. Kráčmerová tells her husband that it is they who are going to be bringing up a child. It later becomes clear that Mrs. Kráčmerová is going to be a mother again. Wedding preparations are in progress at Fiala's lodge and Fiala's past love Lilinka comes on a visit, and in the end two weddings take place. Mrs. Kráčmerová takes the place of the bellringer, who has fallen asleep.