Píseň života (Poslední píseň)  (Song of Life (The Last Song))
R: Miroslav J. Krňanský V: Orbisfilm, 1924 N: Jan Morávek S: Sláva KamilovVáclav Wasserman K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Karel Váňa (drožkář Havel), Růžena Hofmanová (Havlova schovanka Hana), Adolf Krössing (žebrák Konrád, Havlův bratr), Luigi Hofman (továrník Silver), Vávra Miloš (2) (Silverův syn Petr), Vladimír Majer (ředitel Richard Mára), Lo Marsánová (herečka Helena Martenová), Theodor Pištěk (revírník Hard), Václav Srb (čeledín Melichar), Jan W. Speerger (JUDr.Karel Rieder), Hugo Svoboda (velkostatkář Jiří Adam Zalužanský), Saša Razov (přítel velkostatkáře Zalužanského), Josef Šváb-Malostranský (komorník u Zalužanského), Josef Volman (komorník u Martenové), Marie Veselá (chalupnice), Karel Kolár (řezník), Rudolf Stahl (šafář), Antonín Marek (zřízenec v továrně), Joe Jenčík (policejní komisař), Josef Hořánek (ředitel věznice), Václav Mlčkovský (vězeňský dozorce), Sláva Kamilov (strážník), Vojta Kittl (detektiv), Emil Dlesk (detektiv), Vlastimil Kačírek Fo: 35 mm Ve: česká D: Chicago-Film Pr: 11.10.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Hanička je odložené dítě, kterého se ujme starý drožkář. Po jeho smrti žije Hanička u bratra svého pěstouna a pracuje v továrně, kde ji obtěžuje svými návrhy ředitel Mára. Jednoho dne se ředitel pokusí vynutit si dívčinu přízeň násilím. Když se mu to pro dívčin odpor nepodaří, označí ji za zlodějku. Hanička je odsouzena a uvězněna. Později se ukáže, že před lety šílený komorník unesl jednu z dcer velkostatkáře Zalužanského a položil ji do drožky. Ředitel Mára je postřelen a před smrtí se přizná továrníku Silverovi, že Haničku křivě obvinil. Silver chce křivdu napravit, ale Hanička si už trest odpykala a po propuštění našla útočiště v hájovně poblíž sídla Zalužanských. Petr, syn továrníka Silvera, navštíví svého přítele Zalužanského a společně s ním v hájovně objeví Haničku, která je nápadně podobná Zalužanského dceři. Vše se vysvětlí a Hanička se vrátí ke svému otci na velkostatek. Nic nebrání jejímu sňatku s Petrem. (Podle dochované části filmu.)
   Hanička is an abandoned child who is taken into the care of an old hackney driver. After his death Hanička goes to live with the brother of her guardian and she works in a factory where the director, Mára, forces his favours upon her. One day the director tries to seduce her violently. When the girl fights back he labels her a thief. Hanička is condemned and imprisoned. Later it emerges that, years before, a mad chamberlain abducted the daughter of land-owner Zálužanský and placed her in a hackney carriage. The director Mára is shot and before he dies he admits to industrialist Silver that he had wronged Hanička. Silver intends to makes things right but Hanička has already served her time and, after she is released, she finds refuge in a gamekeeper's cottage near the Zálužanský seat. Petr, Silver's son, pays a visit to his friend Zálužanský and they both discover Hanička in the gamekeeper's cottage who bears a remarkable resemblance to Zálužanský's wife. All is explained and Hanička returns to her father to live on the estate. She is now free to marry Petr. (According to the part of the film which has survived.)