Lešetínský kovář  (The Blacksmith of Lešetín)
R: Ferry SeidlRudolf Měšťák V: Ferry,Seidl, 1924 N: báseň Lešetínský kovář S: Lomikar Kleiner K: Svatopluk InnemannTommy Falley-Novotný H: František V. Kučera (kovář z Lešetína), Marie Jakšová (kovářova dcera Lidunka), Jiří Hron (kovářský učeň Václav, Lidunčin mil), Nora Ferry (Baruška), E. Lízner (Joza), Luigi Hofman (cizácký továrník), Eduard Ševčík (správce u továrníka), Filip Balek-Brodský (Brázda), Václav Žichovský (farář), Antonín Meisner (továrníkův tajemník), Ferry Seidl (správcův společník), Karel Schleichert (dudák), Emanuel Hříbal (venkovan), Běla Kleinerová (vdova po dělníku), Svatopluk Innemann (německý kazatel), Lomikar Kleiner (dělník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Svetofilm Pr: 27.02.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Do české vísky Lešetína přijede z ciziny boháč a kupuje tu pozemky. Jako první prodává výměnkář Vávra, po něm i další vesničané. Na vykoupených pozemcích postavil boháč továrnu, ve vesnici žije plno cizích dělníků. Bohatému továrníkovi patří již skoro všechny pozemky. Jedním z mála, kdo svůj rodný statek neprodal, je kovář. Boháč však jeho živnost nakonec zničí a kovář musí propustit i pomocníka Václava, který miluje jeho dceru Lidunku a který odejde do světa za zaměstnáním. Kovář je na mizině a kovárna má být prodána v dražbě. Teprve nyní se vesničané vzbouří, kovář je při tom zraněn. Václav se vrací domů s dobrou zprávou: za vydělané peníze vykoupil všechny pozemky zpět a továrník se musí navždy odstěhovat. Raněný kovář žehná Lidunce a Václavovi a umírá v náručí své dcery.
   A wealthy man arrives from abroad to the Czech hamlet of Lešetín and buys up all the land. First to sell is the peasant farmer Vávra, the other villagers follow suit. On the land he has bought, the wealthy man builds a factory and the village becomes crowded with factory workers who have come from outside to work. The rich factory owner is now in possesion of almost all the land by now. One of the few who did not sell his family estate is the blacksmith. However, the rich man gradually destroys his trade and the blacksmith is forced to dismiss his aprentice, Václav, who is in love with his daughter Liduška. Václav leaves for the city to try and find work. The blacksmith is now very poor and the workshop has to be sold in an auction. Only now do the villagers rise up in rebellion and, during scuffles, the blacksmith is injured. Václav returns home with good news. With the money he has earned he has bought back all the land forcing the factory owner to move away once and for all. The injured blacksmith blesses Liduška and Václav as he lays dying in his daughter's arms.