Jindra, hraběnka Ostrovínová  (Jindra, Countess of Ostrovín)
R: Václav Kubásek V: Pronax-Film, 1924 N: román Jindra, hraběnka Ostrovínová S: Josef KokeislVáclav Kubásek K: Josef Kokeisl Arch: Alois Mecera H: Mary Jansová (Jindra Jarýnová), Gitta d' Amaro (Jindřina sestřenka Amálka), František Havel (Jindřin otec továrník Jarýn), Marie Fingerová (Jarýnova manželka), Jan W. Speerger (domácí učitel PhDr.Vojtěch Lípa), Eduard Malý (hrabě Ostrovín), Fiala Karel (2) (správce Jarýnova panství Jahoda), Marie Černá (panská), Jiří Sedláček (zahradník), Rudolf Nížkovský (lichvář) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 03.10.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Jindra, dcera továrníka Jarýna, se vrací se sestřenicí Amálkou po dvou letech z Vídně. Seznámí se s učitelem svých bratrů Vojtěchem Lípou. Zatímco Amálka v něm najde zalíbení, city, které chová Lípa k Jindře, nejsou opětovány. Uražený Lípa chce odjet, ale když neopatrná Jindra spadne do řeky, Lípa ji zachrání a Jindra k němu pojme něžný cit. Jindřin otec je zvolen za poslance zemského sněmu. Po požáru továrny je v nouzi, z níž by se mohl dostat za cenu rezignace, což Jarýn odmítne. Jindra požádá hraběte Ostrovína o finanční pomoc. Ten však žádá za odměnu její ruku. Jindra odmítá, neboť miluje Lípu. Nakonec je však nucena svolit. Po čase porodí hraběti syna, ale záhy nato zemře. Za Lípou pak přichází její otec s vnukem Jaroslavem a posledním vzkazem od Jindry, která Lípu prosí, aby dobře vychoval jejího syna.
   Jindra, daughter of the industrialist Jarýn, returns home with her cousin Amálka after two years in Vienna. She makes the acquaintance of her two brothers' tutor Vojtěch Lípa. While Amálka grows fond of him, the feelings Lípa has for Jindra are not returned. The offended Lípa prepares to leave but, when Jindra accidentally falls into the river, Lípa saves her life and Jindra's feelings for him begin to change. Jindra's father is called to the position of deputy at the Land Assembly. After a fire destroys his factory he becomes destitute, a situation he can change only by resigning his position, which he refuses. Jindra asks the count Ostrovín for financial help. The latter agrees, but only if she is willing to marry him. Jindra refuses because she loves Lípa. In the end she is forced to comply. After some time, she bears a son but dies soon after his birth. Her father then goes to see Lípa, bringing his grandson with him. He tells Lípa of Jindra's last wish - that he bring up and educate her son.