Chyťte ho! (Lupič nešika)  (Catch Him! (The Clumsy Burglar))
R: Karel Lamač V: AB, 1924 N: Karel LamačVáclav Wasserman S: Karel LamačVáclav Wasserman K: Otto Heller H: Karel Lamač (sochař Johnny Milller), Anny Ondráková (zámožný sirotek Lilly Wardová), Theodor Pištěk (Lillin poručník Frank Sellins), Antonie Nedošinská (Lillina chůva), Martin Frič (Johnnyho přítel), Bedřich Veverka (Johnnyho přítel), Vladimír Majer (vůdce lupičů), Jan W. Speerger (italský kolovrátkář/lupič/milenec), Mario Karas (majitel herny), Jiří Hron (hráč rulety), Máňa Ženíšková (Lillina přítelkyně Marta), Ferry Seidl (železničář), Josef Hořánek (strážník), Jindřich Muška (lupič), Jan Richter (lupič), Ada Velický (pomocník lupičů), Josef Volman (sluha), Eduard Šimáček (padouch), František V. Kučera (strážník), Marie Černá (milenka), Luigi Hofman (strážník), Frank Rose-Růžička (detektiv), Marie Veselá (žena na ulici), Václav Žichovský (Frankův přítel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gloriafilm Pr: 01.01.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Bláznivá komedie, natočená ve stylu amerických grotesek. Sochař Johnny Miller se vrací s opilými přáteli po večírku domů a sází se, že najde cestu i poslepu. Místo domů se však dostává na hřbitov, kde se schází tlupa zlosynů vedená lupičem Ransdorfem. Protože má Johnny přes ústa ještě šátek, jímž měl předtím zavázané oči, lupiči ho považují za jednoho ze svých a pověřují ho vyloupením vily Franka Sellinse, poručníka zámožného sirotka Lilly Wardové. Dojde k mnoha humorným zápletkám, při nichž poručník například žádá, aby domnělý lupič Johnny ukradl věno jeho schovanky se slibem, že se spolu o lup rozdělí. Johnny se však do Lilly zamiluje a domluví se s ní, že věno opravdu ukradne. Do toho se zaplétají praví lupiči a praví policisté. Lilly je unesena, ale Johnny ji v posledním okamžiku zachrání a vezme ji do své náruče.
   A mad comedy filmed in the style of American slapstick comedies. Sculptor Johnny Miller returns home with his drunken friends after a party and makes a bet that he can find his way home blindfolded. However, instead of his house, he finds himself in a cemetery where a band of villains led by the burglar Ransdorf are holding a meeting. Because Johnny is still wearing the scarf over his face which had been covering his eyes, the robbers take him for one of them and they want him to rob the villa of Frank Sellins, guardian of the wlalthy orphan Lilly Ward. Various humorous intrigues follow during which, for example, the guardian requests that "burglar" Johnny steal his ward's dowry with the promise that they'll share the loot. Johnny, however, falls in love with Lilly and devises a plan with her whereby he actually steals the money. The real burglars and real policemen become involved in the plot. Lilly is abducted but Johnny saves her at the last moment and takes her into his arms.