Dvojí život  (A Double Life)
R: Václav Kubásek V: Pronax-Film, 1924 N: román Dvojí život S: Josef KokeislVáclav Kubásek K: Václav VíchJosef Kokeisl Arch: Alois Mecera H: Mary Jansová (Žofie Dražilová), Saša Dobrovolná (Žofiina matka), Jan W. Speerger (lakýrnický pomocník Rudolf Slaba), Eduard Malý (zámečník Jan Rokyta), Jerzy Pawikowski (velkostatkář Beneš, radův bratr), František Havel (ministerský rada Vojtěch Beneš), Marie Černá (Jitřenka, neteř Bábinky, dcera Svo), Antonín Marek (domovník Svoboda), Tekla Černá (Svobodova žena Kateřina), Betty Kysilková (hospodyně Bábinka), Jiří Gsöllhofer (velkostatkářův syn Jaroslav), Marie Fingerová (Jaroslavova matka), Emilie Boková (žebračka "bílá paní"), Marie Tajčová (Robová), Jan Richter (karbaník), Alois Charvát (policejní komisař), Karel Lamač (opilec v hospodě U slunce), Marie Veselá (sousedka), Marie Raimannová (holka), Ada Velický (obecní strážník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Pronax-Film Pr: 31.10.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Vesnická dívka Žofka jde sloužit do Prahy, kde ji svede lehkomyslný Rudolf Slaba. Rudolf je vyhozen z práce pro opilství a Žofka od něho po narození dítěte odejde. Na radu staré žebračky se začne živit žebrotou, je však uvězněna, ačkoliv je nevinná. Po propuštění se chce i s děckem utopit, ale omdlí a domnívá se pak, že dítě utonulo. Zubožené Žofky se ujme paní Robová. Po její smrti Žofka zdědí peníze. S výčitkami svědomí se vrátí do vesnice Dubová, kde se provdá za Jana Rokytu a vede účetnictví v jeho dílně. Manželství je však bezdětné. Syn statkáře z Dubové Jaroslav Beneš se v Praze seznámí s půvabnou Jitřenkou. Jitřenka čeká s Jaroslavem dítě, ale jeho rodiče svatbě brání. Po narození dítěte jezdí Jaroslav za svou novou rodinou do Prahy tajně. Jaroslavova důvěrnice Žofka se od Jitřenčiných rodičů dozví, že Jitřenku našli v loďce na řece, a pozná v ní svou dceru. Jitřenka se smíří s Jaroslavovými rodiči a vše končí svatbou.
   Country girl Žofka goes into service in Prague where she is seduced by the frivolous Rudolf Slaba. Rudolf is thrown out of work for drunkenness and Žofka leaves him after she gave birth to his child. On the advice of an old beggarwoman she starts to beg herself; however, she is imprisoned although she is innocent. After her release she tries to drown herself together with her child but she faints and subsequently thinks that her child has drowned. Mrs Robova takes wretched Žofka under her wing and Žofka inherits her money after Mrs. Robova dies. She returns to her village of Dubová with a guilty conscience and later she marries Jan Rokyta and keeps the accounts in his workshop. The couple, however, is childless. The son of a landowner from Dubová, Jaroslav Beneš, makes the acquaintance in Prague of the lovely Jitřenka. Jitřenka is expecting a child with Jaroslav but his parents forbid the wedding. After the baby is born, Jaroslav goes to see his new family in Prague in secret. Jaroslav's confidante Žofka, finds out from Jitřenka's family that the latter was found in a little boat on the river and Žofka recognises her own daughter. Jitřenka makes her peace with Jaroslav's parents and the film ends with a wedding.