Děvče z hor  (The Girl from the Mountains)
R: Václav Kubásek V: Pronax-Film, 1924 N: román Děvče z hor S: Josef KokeislVáclav Kubásek K: Václav VíchJosef Kokeisl Arch: Alois Mecera H: Mary Jansová (Jiřina), Jan W. Speerger (adjunkt Ločák), Gitta d' Amaro (Lidka), František Havel (dřevorubec Vitouš), Marie Hojerová (Vitoušová), Fiala Karel (2) (dřevorubec Řehořík), Marie Zeffiová (Řehoříková), Jiří Gsöllhofer (Řehoříkův syn Ondřej), Jan Císař (Vitoušův syn Vojtík), Marie Černá (Vitoušova dcera Rozárka), Jarka Pižla (Vitoušův mladší syn Venouš), Eduard Malý (Pakosta), Marie Fingerová (Pakostová - Lidka ve stáří), Marie Veselá (sousedka), František V. Kučera (ředitel panství) Fo: 35 mm Ve: česká D: Pronax-Film Pr: 25.12.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Pohlednou Lidušku svedl proradný adjunkt Ločák. Jejich poměr nezůstal bez následků. Teta dívku přemluvila, aby dala dítě do sirotčince a provdala se za bohatého sedláka Pakostu. Na samotě žily dvě rodiny dřevorubců. Řehoříkovi byli spořádaní lidé, kteří měli jediného syna Ondřeje. Vitoušovi měli děti nevydařené, poznamenané otcovým alkoholismem. Matka Vitoušová si vzala z nalezince malou Jiřinu, aby za její výchovu získala od státu peníze. Vitoušovi se nechovali k dívce pěkně a tak jedinou Jiřininou radostí byla její láska k Ondřejovi. Opilý Vitouš nabídl dívku zlotřilému - dnes již fořtu - Ločákovi a jen zásah Ondřejův a Řehoříkové zabránil nejhoršímu. Ločákovu mstu zaplatil však starý Řehořík životem. Řehoříková těžce onemocněla a Jiřina běžela ve vánici pro pomoc. Dostala se až k Pakostovům. Pakostová v ní poznala vlastní dítě. Když se Ločák dozvěděl, že chtěl svést vlastní dceru, byl zdrcen a zahynul ve vánici. Ondřej a Jiřina se šťastně shledali.
   The perfidious forester Ločák has seduced the pretty Liduška and the affair has brought serious consequences. The girl's aunt persuades her to put the child into an orphanage and marry the wealthy farmer Pakosta. Two woodcutter families live outside the village - the Řehoříks are decent people who have one son, Ondřej. The Vitouš' children have been affected by their father's alcoholism. Mrs. Vitouš has taken the little Jiřina from the orphanage so that she can receive money from the state for her upbringing. The couple do not treat the girl well and her only joy is her love for Ondřej. The drunken Vitouš offers Jiřina to the depraved Ločák, now a head forester, and only Ondřej and his parents prevent the worst from happening. Old Řehořík, however, pays for Ločák's revenge with his life. Mrs. Řehořík falls seriously ill and Jiřina runs out into the blizzard for help. She arrives at the Pakostas' house and Liduška recognises her own child. When Ločák realises that he had tried to seduce his own daughter, he is crushed with mortification and perishes in the blizzard. Ondřej and Jiřina finally find happiness together.