Dáma z baru  (The Lady From the Bar)
R: Hans Otto V: Josef,Kokeisl, 1924 N: Hans Otto S: Josef KokeislHans Otto K: Josef Kokeisl Arch: Alois Mecera H: Suzanne Marwille (Manon), Karel Lamač (Mario Zeman), Theodor Pištěk (boháč Kwiatkowski), Mario Karas (Jiří Brodský), Joe Jenčík (Manonin bratr Ferry), Veselý Karel (herec) (člen vyšetřovací komise), Saša Dobrovolná (Manonina teta), Bonda Szynglarski (číšník), Ella Hrabánková (dítě - tanečnice) Fo: 35 mm Ve: česká D: Josef,Kokeisl Pr: 01.04.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Postarší boháč Kwiatkowski tráví večery v baru, kde zbožňuje krásnou Manon. Ta se však zamiluje do náhodného návštěvníka baru, nezkušeného Maria, který Manon imponuje svým jemným chováním. Vezme si ho za muže, ale domácí život ji brzy znudí. Začne znovu chodit do baru, kde se jí opět dvoří Kwiatkowski. Mario zjistí, že peníze, které Manon má, nejsou od její bohaté tety ze Lvova, jak Manon tvrdila. Teta manžele nečekaně navštíví a Mario si uvědomí, že je velmi chudá. Manon se po vnitřním boji rozhodne přetnout minulost a odejde navždy z baru. Ale je pozdě. Mario se před časem pokusil získat peníze zpronevěrou, a ta byla nyní odhalena. Mladý muž se v zoufalství zastřelil.
   The elderly wealthy Kwiatowski spends his evenings in the bar where he worships the beautiful Manon. She, however, has fallen in love with the naive Mario, an occasional visitor to the bar who impresses Manon with his refined behaviour. She marries him but soon she is bored by domestic life. She begins to frequent the bar once more where Kwiatkowski showers attention on her. Mario discovers that the money Manon has is not from her rich aunt in Lvov, as Manon had claimed. The aunt comes unexpectedly to visit Manon's husband and Mario sees that she is very poor. Manon, after a struggle with her conscience, decides to break from the past and she leaves the bar forever. But it is too late. Mario had, in the past, tried to acquire money through embezzlement and now he had been discovered. The young man shoots himself in his despair.