Bílý ráj  (White Paradise)
R: Karel Lamač V: Kalos, 1924 N: Karel Lamač S: Karel LamačMartin Frič K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Karel Lamač (Ivan Holar), Vladimír Majer (hostinský Rezek), Anny Ondráková (sirotek Nina), Josef Rovenský (loutkář Tomáš), Saša Dobrovolná (Holarova matka), Jan W. Speerger (četník), Karel Schleichert (četník), Fiala Karel (2) (ředitel věznice), Lo Marsánová (ředitelova neteř Yvette Larsenová), Přemysl Pražský (vězeňský dozorce), Mario Karas (soudní úředník), Martin Frič (lékař), Anna Lamačová-Karinská (dáma z dobročinného spolku), Gustav Machatý (člen dobročinného spolku), Marie Veselá (sousedka paní Holarové) Fo: 35 mm Ve: česká D: Kalos Pr: 01.08.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Jakub Rezek a jeho schovanka Nina pracují v zájezdní hospodě. Rezek se dozví o útěku vězně Ivana Holara, proti kterému svědčil u soudu, a obává se Holarovy msty. Holar chce navštívit umírající matku a nese jí lék. Je však pronásledován policií a ukryje se ve sklepě hospody. Tam potká Ninu a požádá ji, aby lék matce donesla. Jde za ní do matčiny chalupy, kde ho policie dostihne. Všichni jsou dojati shledáním nemocné matky a syna. Matka v rozrušení umírá, aniž se dozví, že je Ivan znovu zatčen. Nina se vrací ke zlému Rezkovi. Potulný loutkář Tomáš jí svěří, že hospodu původně vlastnili její rodiče. Najdou se i listiny dokazující, že Nina je dědičkou. Objeveny jsou rovněž doklady o Ivanově nevině a Ivan je z vězení propuštěn. Je pozván na slavnostní znovuotevření hospody, kde se setká se zoufalou Ninou, která ho viděla v doprovodu Yvetty, neteře ředitele věznice, a nevěří v jeho lásku. Nakonec se vše vysvětlí a šťastnému setkání milujících přihlíží i starý Tomáš.
   Jakub Rezek and his ward Nina work at a traveller's inn. Rezek finds out about an escaped prisoner, Ivan Holar, against whom he had testified in court and he now fears Holar's revenge. Holar wishes to visit his dying mother and brings her some medicine. He is, however, pursued by the police and hides in the cellar of the inn. There he meets Nina and asks her to take the medicine to his mother. He follows her at his mother's where the police catch up with him. All are moved by the sight of the sick mother and her son. The distraught mother dies without knowing that Ivan has again been captured. Nina returns to the evil Rezek and, from the wandering puppeteer Tomáš, she finds out that her parents used to own the inn. The documents proving that Nina is the heiress are found as well as the papers declaring Ivan's innocence and he is released from prison. He is invited to a reopening of the inn where he meets the desperate Nina who has seen him in the company of Yvetta the niece of the prison's director and thus she does not believe in his love. Finally everything is explained and even old Tomáš is witness to the happy reunion.