Závěť podivínova  (The Eccentric's Will)
R: Zet Molas V: Jupiter, 1923 N: Zet Molas S: Zet Molas K: Svatopluk Innemann Arch: Hans Ritschel H: Zdena Kavková (herečka Lilly Tawer), Novotný Vladimír (herec) (Jindřich Bukovský), Marie Černá (Drahuška), Saša Dobrovolná (babička), Jindřich Lhoták (Babal), Jiří Sedláček (Rudy), Václav Pecián (kuchař), Tommy Falley-Novotný (Drahuščin bratr Toník), Alois Charvát (zahradník), Vojtěch Záhořík (Jindřichův strýc Robert Velecký), Adolf Dobrovolný (notář), Rudolf Stahl (příbuzný), Josef Šváb-Malostranský Fo: 35 mm Ve: česká D: Jupiter Pr: 22.02.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Student Jindřich Bukovský zdědil po svém podivínském strýci starý zámek. Při první návštěvě zámku poznal za romantických okolností vesnickou dívku Drahušku, jejíž babička byla původní majitelkou zámku, avšak byla o něj Jindřichovým strýcem připravena. Student ve snaze napravit strýcovu vinu přiměl Drahušku, aby se i s babičkou do zámku opět nastěhovala. Jindřichova majetku se chtěla zmocnit rafinovaná herečka Lilly. Pokusila se Drahušku odstranit. Když se jí to však nepodařilo a když viděla, že Jindřich prostou dívku skutečně miluje, vzdala se svého úsilí. Drahuška podle dosud tajného dodatku strýcovy závěti zdědila značné jmění a provdala se za milovaného Jindřicha.
   Student Jindřich Bukovský has inherited an old castle from his eccentric uncle. During his first visit to the castle and its romantic surroundings, he meets the village girl Drahuška whose grandmother was the original owner of the castle but it was taken away from her by Jindřich's uncle. The student, in his attempts to make amends, offers for Drahuška and her grandmother to move back into the castle again. The cunning actress Lilly, however, wants to lay her hands on Jindřich's property. She tries to get rid of Drahuška but when she does not succeed and when she realises that Jindřich really loves this simple girl, she gives up. Drahuška then discovers that, according to a secret appendix to the uncle's will, she has also inherited a substantial amount of property and she then marries her beloved Jindřich.