Záhadný případ Galginův  (Galgin's Mysterious Case)
R: Václav Kubásek V: Pronax-Film, 1923 N: povídka Nerozřešitelný případ Galginův, Otomar Schäfer: kniha Hrdina Lackmann a jiné povídky S: Josef KokeislVáclav Kubásek K: Josef Kokeisl Arch: Bohuslav Šula H: Theodor Pištěk (statkář Artur Galgin/tulák Mathis), Alois Dvorský (soudní písař), Xenie Alexandrovna Carelli (Galginova choť Mary (hraběnka Mari), Marie Fingerová (Mathisova žena Rosa), Ferenc Futurista (Konstantin (baron Petr z Nemanic)), Fiala Karel (2) (farář), Jaroslav Vojta (venkovský hrubián Ondřej, Rosin mi), Josef Šváb-Malostranský (starý sluha Tomáš), Boža Holoubková (Thea Fanchetta (Kamila)), Jan W. Speerger (Konstantinův přítel), Rudolf Myzet (Konstantinův přítel), Alois Charvát (dřevorubec), Saša Dobrovolná (dřevorubcova žena), Otakar Pařík (venkovan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 21.03.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Marie je po svatbě rozčarovaná. Její muž Artur se příliš doma nezdržuje a věnuje se zábavám mimo domov. Cestou za bývalou milenkou je Artur při srážce vlaků raněn. Ztratí paměť a pro záměnu dokladů je považován za mrtvého. Toho využije Konstantin, který se Marii ze zištných důvodů dvoří, a ožení se s ní. Artur se dostane do hájovny a je mylně považován za ztraceného muže dcery hajného, Rosy Mathisové. Artur se nakonec v hájovně zabydlí a Rosa mu porodí syna. Při rvačce s bývalým Rosiným milencem Ondřejem se Arturovi po úderu do hlavy paměť vrátí. Jeho pravá totožnost je potvrzena také soudem. Konstantin se nechce Marie vzdát, aby nepřišel o peníze. Artur ho tedy vyplatí a na svém statku zaměstná Rosu i jejího pravého muže, Mathise, který se vrátil z toulek. Chlapce si s Marií vezmou za vlastního.
   Marie is disillusioned with her marriage. Her husband Arthur is never at home, constantly going out to parties. On his way to see a former lover, Arthur is injured in a train accident. He loses his memory and, when his documents are exchanged, he is considered dead. Konstantin, who is courting Marie for her wealth, seizes the opportunity and marries her. Arthur finds his way to a gamekeeper's lodge and is mistaken for the lost husband of the gamekeeper's daughter, Rosa Mathisová. Arthur finally settles into the lodge and Rosa bears him a son. During a fight with Rosa's former lover Ondřej, Arthur is hit on the head and his memory returns. His true identity is also confirmed by the courts. Konstantin doesn't want to give Marie up so that he doesn't lose out financially. Arthur therefore pays him off and he also employs Rosa and her real husband Mathis, who has returned from his wanderings, on his estate. Finally Marie and he decide to adopt the boy.