Za oponou smrti (Zázračný lékař) (Byl to jen sen)  (Behind the Curtain of Death (The Miracle Doctor) (It Was Only a Dream))
R: Ferenc Futurista V: Fiala Karel (2)/Fiala Ferdinand, 1923 N: Ferenc Futurista S: Ferenc Futurista K: Otto Heller Arch: Ferdinand Fiala H: Ferenc Futurista (dr.Mortal), Fiala Karel (2) (hrobník), Ferdinand Fiala (sluha-idiot), Vávra Karel (2) (Mortalův syn), Dolly Dvořanová-Pospíšilová (utonulá), Theodor Pištěk Fo: 35 mm Ve: česká D: Oceanfilm © Národní filmový archiv 
 
   Doktor Mortal objevil elixír života a probudil jím mrtvolu utonulé dívky - ukradenou v márnici - k životu. Aby zjistil, cítí-li se oživlá dívka skutečnou ženou, seznámí ji se svým synem, který se do ní zamiluje. Mortal naneštěstí zapomene recept elixíru a dívka znovu zemře. "Syn Mortalův loučí se v márnici s mrtvou a klade jí k hlavě lilie se slovy: Jdu za tebou." (Podle dobového tisku.)
   Doctor Mortal has discovered the elixir of life and he revives the dead body of a drowned girl which he had stolen from the mortuary. In order that he find out whether the girl feels like a real woman, he introduces her to his son who falls in love with her. Mortal unfortunately forgets the recipe for the elixir and the girl dies again. "Mortal's son bids farewell to the girl in the mortuary and places a lily by her head with the words: I will follow you". (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)