Únos bankéře Fuxe  (The Kidnapping of Fux the Banker)
R: Karel Anton V: Elektafilm, 1923 N: Lev KrásaD. Brandejs S: Karel AntonEman Fiala K: Otto HellerVáclav Vích DK: Václav Vích Arch: Vilém Rittershain H: Augustin Berger (bankéř Fux), Anny Ondráková (Fuxova dcera Daisy), Karel Lamač (Tom Darey), Bronislava Livia (Maud Gouldová), Eman Fiala (Sherlock Holmes II.), Emilie Nitschová (Daisina vychovatelka), Josef Zora (strážník), Theodor Pištěk (vévoda z Pommery), Saša Rašilov (náčelník policie), Léon Poiret (král módy), Jan W. Speerger (lupič), Josef Šváb-Malostranský (strážník), Přemysl Pražský (ředitel blázince), Fiala Karel (2) (Dareyův sluha), Ferdinand Fiala (žalářník), Anna Švarcová (hospodyně u Holmese), Alois Dvorský (vousatý strážník), Josef Volman (strážník), Vladimír Slavínský (host na večírku), Emanuel Brožík (lékař v blázinci) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elektafilm Pr: 31.12.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Bankéř Fux i jeho věřitel Tom Darey se chtějí oženit. Bankéřova dcera Daisy uveřejní otcovým jménem inzerát. Chce, aby se otec seznámil s její přítelkyní Maud. Přitom se i ona seznámí s Dareyem, který po ní nechá pátrat detektiva Sherlocka Holmese II. Ten Daisy najde a zamýšlí ji unést. Místo ní však omylem unese jejího otce. Po řadě zápletek vše dobře dopadne. Na Holmese vina nepadne a Tom i bankéř získají své vyvolené.
   The banker Fux and his creditor Tom Darey want to get married. The banker's daughter Daisy in her father's name, put an advertisement in a paper. She wants father to meet her friend Maud. She, herself, makes the acquaintance of Darey who has her followed by detective Sherlock Holmes II. The latter finds her and tries to kidnap her but he takes her father instead. After a number of intrigues, all ends well. Holmes is let off the hook and Tom and the banker win their girls.