Tu ten kámen (Kterak láskou možno v mžiku vzplanout třeba k nebožtíku)  (Tutankhamen (How Love Can Flame in an Instant, Even for the Dead))
R: Karel Anton V: Anton, 1923 N: Karel Anton S: Karel Anton K: Otto Heller Arch: Bohuslav ŠulaFrantišek Poneš H: Vlasta Burian (Fridolín), Ferenc Futurista (egyptolog Rapapides Bulva), Josef Rovenský (starosta v Zelené Lhotě), Josef Šváb-Malostranský (sýrař), Eman Fiala (darmošlap/nepravý egyptolog), Karel Lamač (učenec Drtichlup), Anny Ondráková (zamilovaná dívka Aenny), Martin Frič (zpěvák v kvartetu), Rolf Passer (mladý egyptolog Miloš), Karel Schleichert (radní), František Beranský (zpěvák v kvartetu), Mukke Hellmann (darmošlap), Alois DvorskýWalter SchorschRobert GuttmannJan W. SpeergerTheodor PištěkKarel Noll Fo: 35 mm Ve: česká D: Julius,Schmitt Pr: 07.09.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Hrdinou příběhu je mladý sličný asistent slavného egyptologa. Miluje jeho dceru Aenny a jeho láska je opětována: Aennin dotěrný ctitel Fridolín dostal košem. Oběma egyptologům se podaří objevit hrobku faraóna Tu ten kámena. Chtějí dopravit vzácnou mumii do rodné Zelené Lhoty, kde je čeká velkolepé uvítání zorganizované horlivým starostou. Dva podvodníci se zmocní bedny s mumií a nahradí ji bednou se syrečky. Sami se pak vydávají za slavné objevitele a přijímají hold podvedených měšťáků, kteří vyrukují k manifestačnímu uvítání s hasiči a družičkami, s hudbou a válečnými veterány, zatímco skutečný učenec je považován za podvodníka. Vše vyřeší nakonec mladý asistent, který přiveze pravou bednu s mumií, očistí nastávajícího tchána z podezření a získá krásnou Aenny. (Podle dobového tisku.)
   The hero of the story is the young, attractive assistant of a famous Egyptologist. He loves the latter's daughter Aenny and his love is returned; Aenny's officious admirer Fridolín loses out. The two Egyptologists succeed in finding the tomb of the pharoah Tutankhamen. They intend to transport the precious mummy to their native town of Zelená Lhota where a great reception awaits them organised by the zealous mayor. Two crooks steal the crate containing the mummy and they replace it with a crate of cheese. Then they, themselves, pass themselves off as the famous scientists and they accept the homage paid to them by the deceived townspeople who give them a warm welcome - a band plays in the company of members of the fire brigade, village girls and war veterans. Meanwhile the real scientist is considered a fraud. It is the young assistant who comes to the rescue. He brings the real crate containing the mummy, he clears his future father-in-law of suspicion and gains the hand in marriage of the beautiful Aenna. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)