Pepánek Nezdara  (Pepánek the Rascal)
R: Přemysl Pražský V: Lloydfilm, 1923 N: román Pepánek Nezdara S: František Horký K: Tommy Falley-NovotnýJosef Bulánek Arch: Bohuslav Šula H: Béďa Pražský (Pepánek Bartoš), Jarmila Urbánková (maminka), Urbánek Karel (2) (tatínek), Jaroslav Auerswald (dědeček), Anděla Novotná (děvečka Madla), Jan Purkrábek (Pepánkův strýček z Měřína), Katy Fibingerová (Klecánková), Valentin Šindler (učitel), J. Polanský (Jakub) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm Pr: 11.05.1925 © Národní filmový archiv 
 
   Pepánek, starší přírůstek rodiny Bartošů vlastnící statek ve vesnici Běhlín, je skutečným nezdarou, který svými dětskými nápady dokáže pěkně potrápit své okolí. Má však dobré srdce. Je jediným upřímným kamarádem Venouška Klecánka, nemocného syna chudé ženy. S ostatními kluky Pepánek ovšem také dovádí, což se mu málem stane osudné, neboť se při skoku do sena bolestně zraní. Dětská zranění se však rychle hojí a po čtrnácti dnech je Pepánek zase zdravý. Jednoho dne je přistižen, jak bere pomocníkovi Jakubovi z kapsy korunu, a je za to po zásluze potrestán výpraskem. Rozhodne se tedy, že půjde sloužit do světa. Spěchá nejkratší cestou do vedlejší vesnice ke strýci. Pro ponaučení mu však strýček neposkytne žádné výhody příbuzného a Pepánek se brzy vrací domů. Nastupuje do druhé třídy. Kamarád Venoušek umírá a děkuje mu za jeho přátelství. Pepánek je za dobré skutky nakonec veřejně pochválen.
   Pepánek, the eldest child of the Bartoš family who own a farm in the village of Běhlín, is a real rascal who manages to vex the whole village with his pranks. He has a good heart, however. He is the only true friend of Venoušek Klecánek, the sick child of a poor woman. Pepánek also gets on with the other boys of the village but fate takes a hand and he badly injures himself when he jumps into some hay. Children's wounds quickly heal and two weeks later Pepánek is healthy again. One day he is caught taking a crown out of labourer Jakub's pocket and he flogged as punishment. Thus he decides to go out to seek his fortune in the world. He then hurries via a short cut to the nearest village to see his uncle. In order to keep him on his toes, he does not afford Pepánek any of the advantages a relation may deserve and Pepánek soon returns home. He goes back to school. His friend Venoušek dies who thanks him for his friendship. Pepánek is finally publicly commended for his good deeds.