Paličova dcera  (The Fire-Raiser's Daughter)
R: Thea Červenková V: Filmový ústav, 1923 N: divadelní hra Paličova dcera S: Thea Červenková K: Josef Brabec Arch: Josef Brabec H: Vojtěch Záhořík (Valenta), Božena Plecitá (Valentova dcera Rozárka), Vávra Miloš (2) (Toník Jedlička), Saša Dobrovolná (Jeníkova matka), Anči Pírková (Bětka), Adolf Dobrovolný (Pavel Kolínský), Alois Charvát (Pavlův otec hrobník), Antonie Nedošinská (Kačenka Šestáková), Jiří Nedošinský (koňař Podleský), Alois Škrdlík (soudce), Karel Dočekal (řezník Martin), Václav Brabec (Prokop), Josef Gabris (soudní zapisovatel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Centrofilm Pr: 14.12.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Ze služby v Praze přijíždí do rodných Květolib Rozárka Valentová na pohřeb své matky. Otec ji nutí do služby k bohatému svobodnému koňaři Podleskému, který hrozí, že jinak prodá Valentovu zadluženou chalupu v dražbě. Rozárka odmítne a uteče s mladšími sourozenci do Prahy k zámožné tetě Šestákové, která se jich ujme. Valenta v opilosti zapálí chalupu. Z Ameriky se vrací Pavel Kolínský s chlapcem Prokopem. Rozárka chce vzít otcovu vinu na sebe a je uvězněna jako žhářka. Prokop však u soudu dosvědčí její nevinu. Toník Jedlička odvádí Rozárku zpět do Květolib, aby se s ní oženil. Zlá a závistivá Bětka poštve na dívku celou ves. Teprve příchod Kolínského s Kateřinou Šestákovou smyje staré viny, spory se urovnají a mladí milenci mohou být šťastni.
   Rozarka Valentova comes home to her native village of Kvetoliby from service in Prague for the funeral of her mother. Her father forces her to work for the rich single horse-dealer Podlesky who threatens to sell Valenta's cottage in an auction for which the latter owes rent. Rozarka refuses and flees to Prague with her younger brothers and sisters to go and see their rich aunt Sestakova who takes them into her care. Valenta gets drunk and burns down the cottage. Pavel Kolinsky returns from America with the little boy Prokop. Rozarka places the blame for the arson on herself and is imprisoned. Prokop, however, claims her innocence in court. Tonik Jedlicka takes Rozarka back to Kvetoliby to be his bride. The evil and envious Betka turns the whole village against the girl. It is not until the arrival of Kolinsky and Katerina Sestakova that her innocence is proven, disputes are settled and the young lovers can finally be happy.