Muž bez srdce  (Man Without a Heart)
R: Josef HorňákFranz W. Koebner V: Moldavia, 1923 N: román Muž bez srdce S: Jan Reiter K: Otto HellerHans Aufhauser Arch: Vilém Rittershain H: Karel Lamač (princ Edgar z Georgie), Anny Ondráková (Mrs.Vandergold), Theodor Pištěk (princův adjutant), Luigi Serventi (lupič-gentleman Roger Lynne), Lotte Neumann (princezna Doris), Bronislava Livia (tanečnice Diana de Vinces), Luigi Hofman (komorník), Jan van Heulsen (Lord Connaught), Marie Procházková-Malá (představená sirotčince), Roman Tuma (Jonny), Hans Junkermann (policejní komisař Lebrun), Leo Hieber (princův přítel), Karl Grünwald (princův přítel), Georg Baselt (vrátný v hotelu), Valerie Jones (výstřední Američanka), Karla Nagelschmidt (princátko), Eva Durer (komorná), Olga AugustováRůžena Hofmanová Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 26.10.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Chovanka sirotčince Doris se provdá za prince Edgara. Ale manželství je pro ni tak nesnesitelné, že Doris uprchne. Stane se společnicí slavné tanečnice Diany a pod jménem Jenny Smithová s ní odjede do lázní. Tam se zamiluje do Rogera Lynna. Pokladna lázeňské herny je vykradena a za viníka je považován neznámý dobrodruh vystupující pod jménem Dr. Faust. Diana po roztržce s Rogerem odjíždí na dovolenou, ale Roger ji následuje. Po návratu se oba zúčastní večeře u Dianina milence, lorda Connaughta. Diana se znovu uchází o Rogera, jeho srdce však patří Jenny. V noci je Connaught zavražděn a žárlivá Diana obviní z vraždy Rogera. Roger unikne strážníkům, milované Jenny se však přizná, že on je Dr. Faust. Sám pak odhalí Connaughtovy vrahy. Jsou to náhončí prince Edgara. Jeden z nich donutí Jenny k návratu domů. Roger Jenny vypátrá. Ukáže se, že dítě, které se jí mezitím narodilo, je jeho. Edgar uprchne s dítětem a na útěku se utopí. Dítě je však zachráněno. Doris, která už se nemusí skrývat pod jménem Jenny, a Roger zůstávají šťastně spolu. (Podle dobového popisku.)
   Orphan Doris, is married to prince Edgar. But the marriage is so unbearable for her that she runs away. She becomes a companion of the celebrated dancer, Diana and under the pseudonym of Jenny Smith, goes with Diana to the Spa. There she falls in love with Roger Lynn. Money is stolen from the spa casino and the culprit is thought to be the unknown adventurer who goes by the name of Dr. Faust. Diana leaves for a holiday after an argument with Roger, but Roger follows her. When she returns, both she and Roger are invited to dinner at the home of Diana's lover, Lord Connaught. Diana once again tries to seduce Roger but his heart belongs to Jenny. During the night, Connaught is murdered and the jealous Diana accuses Roger of the murder. Roger escapes the police, however, he confesses to his beloved Jenny that he is, in fact, Dr. Faust. He then single-handedly uncovers the identity of the real murderers. They are the henchmen of prince Edgar. One of them forces Jenny to return home. Roger tracks her down. It becomes apparent that the child which has been born in the meantime, is his. Edgar flees with the child and during the escape he drowns. Fortunately, the child is rescued. Doris, who no longer has to hide behind the name Jenny, can now live happily with Roger. (According to promot