Madame Golvery  (Madam Golvery)
R: Václav Binovec V: Weteb, 1923 N: Otakar Štorch-Marien S: Otakar Štorch-Marien K: Jaroslav BlažekJosef Kokeisl Arch: Fritz KraenkeBohuslav Šula H: Suzanne Marwille (Zina Golveryová), V.Ch. Vladimírov (Petr Vladimír), Hugo Svoboda (Zarožin), J. Rubek (kníže Alexandr Teveklov), A. Palenová (Xenie Martanová), Paul Rehkopf (Petr Bertram), Alois SedláčekElse EngelWilly Kaiser-HeylHermann Böttcher Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 05.10.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Tomáš Golvery, který padl ve válce, svěřil péči o svůj majetek knížeti Alexandru Teveklovovi, který byl z politických důvodů nucen přesídlit do Krakova. V emigrantských kruzích se tu setká s krásnou Golveryho ženou Zinou, které nabídne sňatek. Zina ho odmítne a Teveklov požádá svého známého, aby mu pomohl Zinu získat. Zarožin svolí, chce ji však ve skutečnosti pro sebe. Zina naoko souhlasí, že mu dá přednost před knížetem. Na slíbenou schůzku však nepřijde a večer tráví u knížete, s nímž sehraje šachovou partii o svou čest. Před posledním tahem knížete zastřelí a uteče. Odjede vlakem do Československa a cestou se seznámí s romantickým Petrem Vladimírem. Oba se opět setkají v Praze u Petrovy sestry Xenie, u níž se Zina náhodou ubytuje. Zina se zprvu nechce na Petra vázat. Když se však v Praze objeví Zarožin, odjede s Petrem z města a usadí se spolu v lesní samotě. Zarožin ji však znovu vypátrá a jednoho bouřlivého večera se ji pokusí násilím odvést. Místní blázen Bertram však Zině pomůže a zabije Zarožina kyjem. Zina může konečně Petrovi vyprávět svůj životní příběh. (Podle dobového popisku.)
   Tomáš Golvery, who was killed during the War, had entrusted the care of his property to prince Alexander Teveklov, who is, for political reasons, forced into exile in Cracow. In the emigrant circles there, he meets Golvery's beautiful widow, Zina and proposes marriage to her but Zina refuses him. Teveklov asks his good friend Zarožin to help him win Zina's favour. Zarožin agrees to help but in reality he wants Zina for himself. Zina, for the sake of appearances only, agrees to favour Zarožin over the prince. However, she does not appear at the promised randez-vous and instead spends the evening with the prince, engaged in a game of chess being played in her honour. Just before the last move Zina shoots the Prince and flees. Zina travels by train to Czechoslovakia and on the journey becomes acquainted with the romantic Petr Vladimír. They meet again in Prague at the home of Petr's sister, with whom Zina happens to be staying. Initially, Zina does not want to get involved with Petr, however when Zarožín appears in Prague, she leaves town with Petr and they set up home together in an isolated forest cottage. Nonetheless, Zarožin tracks her down again and one stormy night he forcefully attempts to take her away. The village idiot, Bertram, comes to Zina's rescue and kills Zarožin wit