Hraběnka Filangieri (Mučednice kasemat špilberských)  (The Countess Filangieri (The Martyr of Špilberk Casemates))
R: Robert Blümsrieder V: Brunafilm, 1923 H: Stella Šmehlíková (hraběnka Filangieri), Leopold Řezníček (hraběnčin milenec) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Žánrový obraz z poloviny 19. století o pronásledovaných ve vězení špilberském.
   A genere film from the 19th century about the persecuted inmates from Špilberk prison.