Čarovné oči  (Bewitching Eyes)
R: Václav Kubásek V: Pronax-Film, 1923 N: román Čarovné oči S: Josef KokeislVáclav Kubásek K: Josef Kokeisl Arch: Bohuslav Šula H: František Havel (statkář Tulica), Theodor Pištěk (Tulicův starší syn Robert), Eduard Malý (Tulicův mladší syn Karel), Jan W. Speerger (cikán Pišta/zámecký sluha), Mary Jansová (cikánka Zorka), Václav Srb (krčmář Kováč), Marie Fingerová (Kováčova žena), Marie Procházková-Malá (vdova Majerová), Bedřich Bozděch (světák Wöldes), Luigi Hofman (rada Traufner), Růžena Hofmanová (Traufnerova žena Marta) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 22.02.1924 © Národní filmový archiv 
 
   Statkářský synek Robert Tulica se na dovolené v Tatrách zamiloval do krásné cikánky Zorky a pozval ji do Prahy, kde jí zajistil i vychovatelku - vdovu Majerovou. Zorka těžko odvykala svobodnému životu a jen láska k Robertovi ji držela v Praze. Po nějaké době jel Robert představit Zorku svému otci a bratrovi. Zorka si starého sedláka získala, ale zároveň vzbudila touhu Robertova bratra. Zůstala na statku i po Robertově odjezdu do Prahy, aby pečovala o nemocného Robertova otce. Karel ji obtěžoval v noci v jejím pokoji a Zorka ho v sebeobraně uhodila do hlavy. Karel upadl a Zorka běžela za starým statkářem, aby se mu přiznala, že Karla zabila. Nemocný statkář z rozčilení zemřel a Zorka se uchýlila opět k cikánům. Mezitím se Karel probral z mdloby. Robert, který se vrátil domů, Zorku marně hledal. Zorka z vyčerpání onemocněla a ještě před setkáním s Robertem zemřela.
   A landowner's son Robert Tulica falls in love with the beautiful gipsy girl Zorka while on holiday in the Tatra mountains. He invites her to Prague where he secures a governess for her - the widow Majerová. Zorka has difficulties becoming accustomed to her new way of life and only her love for Robert keeps her in Prague, far away from her former life of freedom. After some time Robert introduces Zorka to his father and brother. The old farmer is charmed by Zorka but she evokes in Robert's brother great lust She remains at the estate after Robert's return to Prague to look after Robert's sick father. Karel, the brother, comes to her room at night and Zorka hits him on the head in self-defence. Karel falls to the floor and Zorka runs to the old man to tell him she has killed him. Agitated the old farmer dies and Zorka returns back to her gipsies. Meanwhile Karel wakes up from his unconscious state. Robert, who has returned home, vainly searches for Zorka. Zorka falls ill through exhaustion and dies before Robert can reach her.